TJÄNSTER

Asbest-utbildning

UAMS är godkända från BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) samt arbetsmiljöverket att utbilda personer inom sanering av asbest – en asbestutbildning. Kontakta oss gärna för att veta mer om asbest-utbildning.

På grund av hälsoriskerna får inte vem som helst arbeta med asbest. Enligt arbetsmiljölagen krävs speciell utbildning.

Alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material ska innan arbetet börjar ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst. Det finns dessutom krav på speciell utbildning för dem som hanterar eller river asbesthaltigt material samt för deras arbetsledare. (AML 3 kap 3 § och AFS 2006:1)

För att beviljas tillstånd för asbestarbete krävs att den personal som ska delta i arbetet samt deras arbetsledare har rätt utbildning. I de flesta fall krävs också genomgången medicinsk kontroll.

Utbildningen ska omfatta asbestens egenskaper och hälsoeffekter samt de skyddsåtgärder och övriga åtgärder som fordras för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. De som ska arbeta med rivning ska förutom teoretisk utbildning även ha genomgått praktisk utbildning. Olika utbildningslängd finns för olika typer av asbestarbeten:

För rivningsarbete krävs kursen särskild utbildning om fyra dagar (i vissa specialfall två dagar) samt kompletterande utbildning om en dag minst vart femte år. För alla andra asbestarbeten krävs allmän utbildning om en dag.

Ovanstående information gällande utbildning kommer från BYN:s hemsida.

UAMS håller utbildningar inom asbest i Stockholm, Uppsala och Västerås.

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
GVK
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight