TJÄNSTER

Asbestsanering

UAMS erbjuder tjänster för hantering och sanering av asbest i Stockholm, Västerås, Uppsala, Enköping, Göteborg och Malmö. Hör av dig till oss när du behöver hjälp med asbestsanering.

Vad är asbest?

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. Damm med asbestfibrer kommer in i lungorna och kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Asbest är förbjudet sedan länge, men finns framförallt kvar i äldre byggnader och det är därför av yttersta vikt att kontrollera om ett äldre byggmaterial innehåller asbest innan det hanteras. Så länge asbest är inkapslat utgör det ingen fara. Det är först när det bearbetas som dess fibrer kan frigöras i form av ett damm. Vid renovering av en byggnad som innehåller asbesthaltigt material bör man alltså ta hjälp med att utföra en asbestsanering.

Varför användes asbest?

Asbest användes inom byggnadsindustrin främst för sina uthålliga och goda tekniska egenskaper - ordet kommer från grekiskans outsläcklig. Kanske har du hört talas om Eternit? Det är marknadsnamnet för asbestcement och var populärt som byggnadsmaterial fram till 70-talet. Asbestcement är asbest som krossats och sedan blandats ihop med cement. Asbestcement var populärt eftersom det var så tåligt – oavsett temperatur eller väder.

Eternit har bland annat använts som tak- och väggbeklädnad och något som med dagens kunskap kan kännas obehagligt: ventilationsrör. Det har även en bullerdämpande och brandskyddande effekt med hög mekanisk smidighet samtidigt som det har en ljudisolerande förmåga. Därför var det vanligt att använda sig av asbest vid tillverkning av plastmattor, färg, fog-material till kakel och armering i golvplattor, för att nämna ett fåtal. Olika yrkesgrupper inom byggbranschen är således de som har störst risk att exponeras.

Tillstånd krävs för asbestsanering

För att hantera och sanera asbest krävs ett tillstånd från Arbetsmiljöverket och att bryta mot reglerna är straffbart. Föreskrifter om asbestsanering och hantering finns att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida. Inte bara yrken inom byggindustrin, utan även privatpersoner berörs. Trots att asbest varit förbjudet en lång tid, dör ett hundratal personer varje år i olika asbestrelaterade sjukdomar. Den vanligaste är mesoteliom även kallad lungsäckscancer – en mycket allvarlig cancerform. Det är därför av stor vikt att kontrollera asbest innan den bearbetas och ta hjälp av att utföra en asbestsanering.

Så här skyddar du dig

Ska en renovering utföras är det därför av yttersta vikt att veta om material i till exempel väggar innehåller asbest innan rivningen påbörjas. Asbest hänger länge kvar i luften i form av det damm som riskeras att andas in. Finns det misstankar om att ett material som ska hanteras kan innehålla asbest ska alltid en provtagning göras. Visar det sig att så är fallet krävs speciella skyddsåtgärder och utbildning för att skydda de berörda parter som deltar i renoveringsarbetet.

Asbestsanering i Stockholm, Västerås & Uppsala

UAMS har omfattande kompetens och flera års erfarenhet av säker asbestsanering. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med en utredning eller asbestsanering. UAMS är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala, Enköping, Göteborg och Malmö. Varmt välkommen!

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight