Det finns flera anledningar till att man bör försöka undvika att köpa ett hus där det finns höga fuktnivåer och mögelangrepp. En anledning är att fukt och mögel kan ha en negativ påverkan på hälsan hos dem som bor i huset.

Fukt och mögel är dåligt för häslan

Hälsobesvär på grund av fukt och mögel

Om man bor i ett hus där det finns problem med fukt och mögel skulle det kunna leda till flera slags hälsobesvär. Hur man påverkas av fukt och mögel eller om man gör det kan skilja sig från person till person, men det finns ändå en rad problem som ibland förknippas med fukt och mögel.

Att bo i ett mögelhus kan bland annat leda till allergier, irriterade luftvägar, irritation i ögon och näsa, hudutslag, magbesvär och annat. Den här typen av besvär kan rimligen ha andra bakomliggande orsaker än fukt och mögel, men i och med att de i vissa fall förknippas med sjuka hus kan det vara klokt att undvika att köpa ett mögelhus.

Upptäck fukt och mögel inför husköp

För att ta reda på om det finns mögel i en byggnad eller höga fuktnivåer, vilket ger en risk för mögel, kan en rad provtagningar göras. Mögeltester kan göras både av material samt av luften i huset. För att veta hur fuktnivåerna ser ut utförs en så kallad fuktmätning.

Den här typen av tester utförs vid vidare teknisk utredning om man vid besiktning av det hus som man har tänkt att köpa har upptäckt tecken på fukt- och mögelproblem.

Utredning och provtagning inom fukt och mögel

UAMS hjälper till med vidare tekniska utredningar och provtagningar i Mälardalen i städer som bland annat Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala. Hör av dig för att veta mer och boka din hjälp med utredning och provtagning av fukt och mögel.

När man ska köpa ett nytt hus är det viktigt att ta reda på om huset är i ett gott skick och undvika att köpa ett hus där det finns problem med fukt och mögel. Ett tecken på att det kan finnas mögel i en byggnad är om det luktar i huset.

Lukter som man ska se upp med

Frän lukt kan innebära mögel

När man ska köpa ett hus så vill man undvika att köpa en fastighet där det finns problem, som sedan måste åtgärdas efter att man har köpt huset. Något som eventuellt kan tyda på att det finns mögel i en byggnad är alltså om man upplever att det luktar. Lukter behöver dock inte automatiskt indikera ett mögelangrepp och det kan därför vara bra att veta hur mögel luktar.

Den lukt som kan innebära att det finns mögel i en byggnad brukar beskrivas som en frän och ibland stickande lukt. Om det finns en jordig lukt i ett utrymme i byggnaden så kan detta även vara ett tecken på att det finns problem med fukt och att en fuktskada har uppstått.

Andra vanliga lukter i ett hem som inte tyder på mögel är avloppslukt eller att det finns en instängd lukt på grund av bland annat undermålig ventilation.

UAMS gör mögelteknisk besiktning och provtagningar

För att veta om det finns mögel i det hus som man har tänkt att köpa utförs en överlåtelsebesiktning. Om det finns tecken på fukt och mögel kan man då upptäcka detta vid besiktningen. För att vara säker kan man sedan fortsätta med vidare utredning och provtagningar i huset för att fastställa problemen.

UAMS är verksamma i Mälardalen i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala och utför både mögelteknisk besiktning och provtagningar av fukt och mögel. Hör av dig för att veta mer.

För att upptäcka problem med fukt och mögel i ett hus innan du ska köpa hus, så är det bra att vara uppmärksam på både synliga tecken samt lukten i huset. Om det finns misstanke om fukt och mögel kan UAMS sedan utföra en mögelteknisk besiktning.

Kontroll av lukt och mögel vid husköp

Undvik att köpa hus med lukt och synliga fukttecken

När du inför ett husköp utför en besiktning av det hus som du är intresserad av att köpa så är det alltså först och främst bra att tänka på lukten. Om du köper ett hus med en viss lukt, som exempelvis en unken eller frän lukt, kan det i värsta fall innebära problem med fukt och mögel i huset.

För att upptäcka fukt inför att man ska köpa hus så bör man också leta efter synliga tecken på fukt och mögel. Vid en överlåtelsebesiktning kan man ta hjälp av en besiktningsman för att se om det kan tänkas finnas besvär med fukt och mögel samt annat som påverkar husets skick. På det viset kan man undvika att köpa hus med fukt- och mögelskador som måste åtgärdas.

Ytterligare ett sätt att veta om det finns höga nivåer av fukt i en byggnad är att mäta fukten i de delar av hemmet som tyder på att vara särskilt fuktiga. Med en fuktmätning ser man om nivåerna ligger normalt eller är för höga. Vid höga fuktnivåer finns risk för framtida problem med mögel.

Mögelutredning och fuktmätning från UAMS

För att vara säker på om det finns problem med fukt och mögel i huset inför husköpet, om man har sett tecken på detta, så kan det sedan vara bra att fortsätta med utredning inom fukt och mögel.

UAMS är verksamma i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala och kan hjälpa till med både mögelutredningar och fuktmätningar. Har du frågor kring fukt när du ska köpa hus eller andra mögelutredningar, kontakta oss så berättar vi mer.

När man ska köpa hus så har man som köpare själv ett ansvar att gå igenom huset för att veta vilket skick det är i. Detta kan göras med en besiktning inför husköpet i Stockholm, eller annan ort. Genom att undersöka huset kan man undvika att köpa ett hus med mögel.

Köpa hus och mögel - vems ansvar?

Utför en besiktning inför ditt husköp

Inför ett husköp har du själv alltså ett ansvar att ta reda på husets skick, vilket kallas för att du har en undersökningsplikt. Att köpa ett hem där det finns problem med fukt och mögel kan leda till att man måste lägga extra pengar på att ta bort mögel, vilket man säkerligen inte hade tänkt sig inför husköpet.

För att känna sig trygg med att man inte köper ett hus med fukt och mögel eller andra problem ska en så kallad överlåtelsebesiktning genomföras. Man kan då ta hjälp av en besiktningsman som går igenom huset och ser över viktiga delar av hemmet. Utöver att leta efter synliga tecken så har besiktningsmannen även husets lukt i åtanke. Om man köper ett hus med en lukt så kan det tyda på att det finns fukt och mögel.

Om du under besiktningen inför husköpet i Stockholm, eller en annan ort i vårt verksamhetsområde, upptäcker sådant som kan tyda på att det finns problem med fukt och mögel så kan man fortsätta med vidare utredningar som en mögelteknisk besiktning.

Mögelteknisk besiktning och mögelsanering från UAMS

Vi på UAMS åtgärdar sjuka hus runt om i Mälardalen med städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala. Hör gärna av dig för att veta mer samt för att boka in din hjälp med allt från utredning och mögelteknisk besiktning till mögelsaneringar.

Se också gärna mer om besiktning vid husköp samt hur du kollar fukt före husköpet.

Sommarstugor är en typ av byggnad där det kan finnas risk för att det finns problem med fukt och mögel. I samband med att man ska köpa en sommarstuga är det därför viktigt att kontrollera att byggnaden är i ett bra skick.

Sommarstuga i Stockholm

Utred om fukt och mögel finns i sommarstugan

Det finns sommarstugor som står kalla under vintertiden, vilket möjligen kan bidra till att fuktigheten blir särskilt hög och har en påverkan på väggar, golv och andra delar av sommarstugan.  Om man har otur kan det finnas risk för problem med mögel.

När man ska köpa en sommarstuga kan det bland annat vara bra att reflektera över lukten i huset. Den instängda lukten som ibland brukar förknippas med just sommarstugor skulle kunna tyda på att det finns en fuktskada i huset.

Om man har tänkt att köpa en sommarstuga är det viktigt att utföra en besiktning inför köpet, precis som med en villa. Under en besiktning går man igenom sommarstugan tillsammans med en besiktningsman för att kunna se och påpeka eventuella brister i fritidshusets skick. På det viset kan man se om det finns tecken på mögel och undvika att köpa en sommarstuga med fukt och mögel.

Besiktning av sommarstuga i Stockholm och Mälardalen

I en sommarstuga vill man varva ned och att behöva lägga tid på att åtgärda fukt och mögel är säkerligen något man vill slippa. Att utföra en utredning och besiktning inför ett köp av sommarstuga är därför viktigt.

UAMS utför vidare teknisk utredning och mögelteknisk besiktning om det finns tecken på mögel i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala.

Läs även mer här om besiktning vid husköp samt om ansvar för fukt och mögel vid husköp för att säkerställa att du inte köper en sommarstuga med fukt och mögel.

I samband med ditt husköp i Stockholm, eller annan ort i Mälardalen och resten av landet, ska en besiktning utföras. Genom att besiktiga huset kan man upptäcka sådant som fuktskador, mögel och annat som påverkar huset negativt. På det viset kan man undgå att köpa mögelhus.

Husköp besiktning Stockholm

Upptäck fukt och mögel i huset

Att köpa ett sjukt hus med fukt och mögel kan i längden bli kostsamt och är säkerligen något som alla vill undvika. Inför ett husköp ska en besiktning utföras med en så kallad överlåtelsebesiktning. Det är en besiktning som görs på villor och fritidshus, om man vill med hjälp av en besiktningsman. När man ska köpa ett hus så har man en skyldighet att se till att genomföra en besiktning inför husköpet.

Vid besiktningen inför husköpet framgår det om något måste åtgärdas på fastigheten. Bland annat kan tecken på fukt och mögel bli synliga. Om sådana tecken finns kan man med hjälp av vidare teknisk utredning fastställa vilken typ av skador och angrepp som finns.

Undvik att köpa mögelhus

Efter att ha upptäckt tecken på mögel vid besiktningen inför ditt husköp i Stockholm, eller annan ort, så får du ett bra beslutsunderlag genom vidare teknisk utredning. Med utredningen kan du känna dig säker på att du undviker att köpa ett hus med fukt och mögel.

I samband med utredningen genomför vi olika prover i huset med flera slags metoder för provtagning med allt från materialprov till luftanalyser.

Besiktning inför husköp i Stockholm och Mälardalen

Vi på UAMS är verksamma i Mälardalen med städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala och hjälper till med vidare teknisk utredning efter besiktning vid husköp. Hör gärna av dig om du behöver hjälp eller om du har några frågor.

Läs även mer om våra tjänster inom utredning och mögelteknisk besiktning samt om ansvar för fukt och mögel vid husköp och hur du kollar fukt före husköpet.

Att köpa hus är en spännande förändring i livet, men för att undvika onödiga utgifter krävs att huset är i ett bra skick. Inför ett husköp gäller det att ta reda på vad man köper för att undvika att köpa hus med fukt och mögel.

Undika att köpa hus med mögel

Hitta tecken på fukt och mögel innan husköpet

När man har hittat ett hus som man blir intresserad av att köpa så bör man undersöka att det inte finns problem med fukt och mögel i hemmet. Att bo i ett hem med sådana problem kan nämligen både leda till att man måste utföra saneringar samt till att boende i hemmet får hälsobesvär innan en eventuell sanering.

Att veta om det finns mögel i ett hus kan vara svårt om man inte har den rätta kunskapen och därför finns hjälp att få. Inför ditt husköp i Stockholm, eller andra delar av landet, ska en besiktning genomgås där du får reda på husets skick. Om tecken syns på att det finns fukt och mögel i hemmet kan sedan vidare tekniska undersökningar göras. Detta är något som vi på UAMS kan hjälpa dig med.

Ta reda på husets skick – minska risken att köpa mögelhus

Oavsett om du ska köpa en stor villa eller en mindre sommarstuga är det alltså viktigt att se till att veta vad du köper för att undvika att köpa ett mögelhus. UAMS är verksamma i Mälardalen i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala där vi har en gedigen erfarenhet av att bekämpa fukt och mögel. Hör av dig för att veta mer.

Läs även mer om hur du tar reda på vad du köper inför ditt husköp på sidorna besiktning vid husköpköpa sommarstuga med fuktproblemansvar för fukt och mögel vid husköp samt så kollar du fukt före husköpet.

Om man bör köpa ett hus där man upplever en lukt av mögel kan rimligen skilja sig från fall till fall beroende på vilka problem som faktiskt finns i huset. Lukt i byggnaden skulle kunna indikera att det finns problem med fukt och mögel som gör att man nog helst vill undvika att köpa huset.

Hus som luktar mögel

Lukt i huset kan ha olika orsaker

Om man upplever att det finns en lukt i huset som man har tänkt att köpa skulle det kunna innebära att det finns mögel i huset. För att kunna känna sig säker på att det är rätt beslut att köpa huset bör man rimligen undersöka vilka eventuella problem som finns. I vissa fall kan det vara så att den upplevda lukten beror på annat än problem med fukt och mögel.

För att veta vilket skick ett hus är i inför ett husköp genomförs en överlåtelsebesiktning. Det kan då vara bra att använda sig av en kompetent besiktningsman, om man inte själv vet att man har de rätta kunskaperna att utföra en noggrann besiktning. Läs mer om riskerna att köpa hus med fukt.

Om det vid besiktningen visar sig att det inte finns problem med fukt och mögel i huset så kan den upplevda lukten bero på annat. Kanske finns det en unken lukt i huset som istället beror på dålig ventilation och gamla material i huset. Vid ett sådant tillfälle kanske beslutet tas att köpa huset trots den lukt som man upplever. Här kan du läsa mer om husköp och besiktning.

Mögel i huset - utför utredning av UAMS

Om det istället visar sig att det finns tecken på att huset har höga nivåer av fukt samt mögelangrepp så kan man behöva ta hjälp med vidare undersökningar för att vara säker. Med vidare teknisk utredning får man ett bra beslutsunderlag till husköpet.

Funderar du på att köpa hus, men är orolig för mögel? Kontakta oss. Vi på UAMS utför vidare teknisk utredning i bland annat Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping.

Ibland hör man talats om att så kallade dolda fel har visat sig efter ett husköp. Vad räknas som dolt fel vid husköp? Det finns bestämmelser för vad som egentligen kan kallas för ett dolt fel när man upptäcker brister i huset i efterhand efter ett genomfört husköp.

Dolda fel

Det här är dolda fel

Med en överlåtelsebesiktning inför ett husköp får man reda på vilka risker och brister som finns i fastigheten och kan på det viset välja om man vill köpa huset eller inte. Vissa fel som upptäcks i efterhand kan ses som dolda fel som säljaren ska ansvara för, men inte alla typer av fel och brister.

Dolda fel är sådana fel som fanns i huset när det köptes, men som inte har kunnat setts med en grundligt utförd besiktning. För att vara ett dolt fel ska det inte heller vara något som man av husets ålder och konstruktion bör ha kunnat förvänta sig. För att brister i huset ska ses som dolda fel i efterhand ska det alltså vara fel som man som köpare inte på något möjligt vis kunde ha hittat.

Om man vid en överlåtelsebesiktning ser tecken på att det kan finnas fukt och mögel i en byggnad och detta sedan visar sig vara fallet så ses det alltså inte som ett så kallat dolt fel.

Besiktning och utredning inom fukt och mögel

För att undvika att få problem i efterhand när man väl har köpt ett hus är det en god idé att utföra en noggrann besiktning samt eventuella vidare utredningar i samband med husköpet. Om det visar sig att det finns tecken på fukt och mögel bör man undersöka om så verkligen är fallet, om man är intresserad av ett husköp.

UAMS utför utredning inom fukt och mögel i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala.

Som köpare av ett hus har man en plikt att undersöka huset så att man vet vilket skick det är i innan man köper det. Men kan man besiktiga ett hus själv? Som privatperson får du besiktiga ditt hus själv, men om man inte själv anser sig ha de rätta kunskaperna kan det vara en god idé att ta hjälp med besiktningen.

Besikta hus själv innan husköp

Besiktiga huset själv eller med besiktningsman

Vid en besiktning inför ett husköp går man igenom husets alla delar för att se om det finns risker och brister i fastigheten. En besiktning kan man alltså göra själv men för att vara säker på att verkligen upptäcka eventuella problem i byggnaden gäller det att ha kunskaper om hus och huskonstruktioner. Om man inte har dessa kunskaper kan istället en besiktningsman användas till överlåtelsebesiktningen. Här kan du läsa mer om våra tjänster husköp och besiktning i Stockholm.

Även när man vänder sig till en besiktningsman för hjälp med en besiktning så är det klokt att se till att anlita en besiktningsman som har rätt kompetens. Bland annat kan det vara bra att fråga om utbildning, certifieringar och referenser.

Vid en besiktning med en besiktningsman utförs en genomgång av husets alla delar med allt från husets sockel, fasaden, fönstren, taket och vinden till alla utrymmen och rum inne i huset och marken i direkt anslutning till huset. Efter en genomförd besiktning får man sedan en rapport över husets skick.

Upptäck fukt och mögel med besiktning inför husköp

Att en besiktning går till på rätt sätt är viktigt bland annat för att man ska kunna upptäcka tecken på fukt och mögel som sedan kan undersökas vidare med utredning inom fukt och mögel.

UAMS utför utredningar inom fukt och mögel i Mälardalen i bland annat Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala. Läs gärna mer om tjänsterna inom fukt- och mögelutredning och hör av dig för din hjälp.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight