Nu närmar sig vintern och detta medför även kallare temperaturer.
Man bör därför se till att spara så mycket energi som möjligt genom att investera i isolering. Vi på UAMS hjälper dig med både isolering i nybyggnation, tilläggsisolering och av befintlig konstruktion. Den mest effektiva isoleringen enligt oss är lösullsisolering i Stockholm
 

Olika fördelar med lösullsisolering

Fördelarna med lösullsisolering är stora. Rent praktiskt fördelas lösullen ut sig jämnt över ytorna man isolerar vilket även gör att man kommer åt små utrymmen. Man kan även välja fritt på tjockleken och avståndet mellan reglar/takstolar spelar ingen roll. Man förlorar heller ingen energi då lösull inte har några skarvar. Själva arbetet i sig är även underlättande jämfört med andra typer av isolering, vilket gör att arbetet går snabbt samt minskar avbrotten i andra hantverkares arbete.

Ytor som kan isoleras med lösull

Det är flera ytor som kan isoleras med lösull. Allt ifrån vind, golv, väggar och tak. Det går även att isolera i våtutrymmen då det sker fuktsäkert. För att utföra lösullsisoleringen behöver man inte göra stora ingrepp. Det enda som behöver göras är att flytta runt lite möbler. Det som är bra med lösullsisolering är att man kan nå svåråtkomliga ytor jämfört med andra typer av isoleringar. Det krävs heller inga måttanpassningar eftersom ullen sprutas in med en maskin som sedan sprider sig jämt över utrymmet.

Spara pengar och energi


Med lösullsisolering får du både en behaglig inomhusmiljö samtidigt som du sparar energi. Sparar man energi så sparar man även pengar, vilket gör att uppvärmningskostnaden minskar. En investering i lösull är inte bara en investering, utan en positiv insats för miljön också.
 
Kontakta oss för att ta reda på mer. Vi har en lång erfarenhet av dessa typer av isoleringar och hjälper dig i Stockholm, Västerås och Uppsala.

Asbest är mineralfibrer som är så små att de kan tränga sig in på kroppen genom inandning

Att få in damm med asbestfibrer i lungorna är farligt och kan leda till flera allvarliga sjukdomar. På grund av det farliga ämnet får inte vem som helst arbeta med asbest. Enligt Arbetsmiljölagen krävs det en viss speciell utbildning för att kunna få utföra asbestsanering. På UAMS har vi personal som är certifierade och godkända från byggnadsindustrins yrkesnämnd. Detta innebär att vi har personal i företaget med rätt kompetens för att kunna utföra asbestsanering 

Fakta om asbest 

Asbest är i dagsläget förbjudet, däremot har det använts i en stor mängd byggnadsmaterial fram till 70-talet på grund av sin slittåliga egenskap. Innan en renovering kan utföras är det viktigt att veta om byggnaden är drabbad av asbest. Om det skulle vara så att det finns misstankar om att materialen i byggnaden är drabbad av asbest ska alltid en provtagning tillämpas. När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest kan asbestfibrer frigöras. Fibrerna som sedan svävar kan sitta kvar i luften väldigt länge, på grund av att de är så lätta och tunna.  

Rätt utrustning för sanering av asbest 

Alla vår personal måste alltid använda sig av speciella masker med ett speciellt filter, när de utför asbestsanering. Utrustningen är till för att de ska kunna skydda och förhindra allvarliga sjukdomar. Asbestfibrer hamnar även efter en viss tid på marken och för att göra sig av med den använder vi en speciell dammsugare med ett filter som är speciellt framtaget för att filtrera asbestfibrerna. 

Sanering av asbest 

Vi på UAMS har en omfattande kompetens på hur man kan utföra säkra asbestsaneringar och vi hjälper alla våra kunder för att de ska kunna känna sig säkra och trygga i sina hem. Tveka inte på att höra av dig till oss om det skulle vara så att du behöver hjälp med asbestsanering. 

Det finns en rad problem som man kan få i ett hem som får negativa effekter. Innan man kan lägga upp en åtgärdsplan för att åtgärda problemen måste man alltid göre en mögelutredning för att veta orsaken till skadan och det sjuka huset. Annars finns det risk att fenomenet återkommer.

En mögelteknisk besiktning av huset

Vid vissa tillfällen kan man av någon anledning misstänka att det finns problem med fukt och mögel i ett hus. Det kan bland annat vara för att man ser synliga tecken i något utrymme. För att upptäcka sådana eventuella problem som kan finnas i hemmet utförs en mögelutredning, eller så kallad mögelteknisk besiktning, i bostaden.


En mögelutredning börjar med att besiktningsmannen tillsammans med kunden går igenom de ritningar och handlingar som finns tillgängliga för objektet. Sedan gör besiktningsmannen en okulär besiktning samt luktbedömning av husets tillgängliga utrymmen. Det är utrymmen som grunden, vinden samt husets in- och utsida. Därefter kan besiktningsmannen slutligen göra en bedömning kring om en eventuell vidare teknisk undersökning behövs eller inte.


Besiktningsmannen och kunden går i samband med mögelutredningen igenom besiktningen muntligt och diskuterar de fel och skador som eventuellt har upptäckts. Efter cirka en vecka får kunden sedan hem ett protokoll som innehåller rapport om det som upptäcktes samt eventuella vidare rekommendationer och åtgärder.

Mögelutredning kan leda till vidare undersökning

Efter att en mögelutredning, en mögelteknisk besiktning, har utförts kan alltså fler undersökningar bli aktuella för att fastställa vilka problem som finns i hemmet samt vilken omfattning skadorna har. En sådan vidare undersökning kan exempelvis vara provtagningar av material i hemmet. Läs mer även här om provtagningar vid fukt och mögel

UAMS utför utredningar kring mögel och fuktproblem och kan hjälpa dig som är bosatt i Stockholm, Uppsala och Västerås med omnejd. Kontakta oss gärna för att veta mer.

Om du misstänker radon i hemmet bör du ta tag i problemet direkt.

Det finns flera olika orsaker till att radon är farligt. Radon är en osynlig och luktfri gas och kan finnas i både inomhusluft och i dricksvatten. Det enda sättet man kan ta reda på om man har radon hemma är genom en radonmätning som visar hur höga radonvärden man har. Vi på UAMS hjälper dig med radonmätning i Stockholm, Västerås och Uppsala.

Bo säkrare genom en radonmätning

Se till att utföra en radonmätning för att undvika hälsorisker. Enligt SSM finns det närmare 500 000 bostäder i Sverige som har höga halter av radon. För att åtgärda radonproblemet bör en radonmätning utföras i både småhus och i lägenheter med markkontakt eller med blå lättbetong. Radon har en negativ påverkan på vår hälsa och är enligt forskning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer efter rökning. Detta beror på att radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas in. Ju längre man befinnes sig i ett hus med radon desto högre halter utsätts man för och därmed blir risken större.

Ta reda på vart ifrån radonet kommer

För att säkerhetsställa platsen radonet kommer ifrån bör en radonmätning göras. Vi på UAMS hjälper dig med att utföra radonmätningar så att problemet blir åtgärdat på ett effektivt och rätt sätt. Tack vare vårt mätinstrument kan vi se om radonet kommer ifrån byggnadsmaterialet. Vi kan även se om det läcker in jordluft i huset. Vi ser sedan till att komma med åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet, som är 200 Bq/ m³.

Radonmätning i Stockholm, Västerås och Uppsala

Vi på UAMS utför radonmätning i Stockholm, Västerås och i Uppsala. Vi hjälper dig från början till slut. Se till att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Du kan även läsa mer kring radon och radonmätningar här.

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till om man vill förebygga fukt i sin bostad.

Man bör börja med att ta reda på orsaken till att fukten uppstår. Fuktskador kan uppstå av olika anledningar, exempelvis av ett gammalt läckage som inte riktigt har blivit åtgärdat. Om man inte tar tag i orsaken till skadorna finns det risk att skadorna återuppstår. UAMS hjälper dig med avfuktning i Stockholm, Uppsala och Västerås.

UAMS hjälper bland annat fastigheter med avfuktning men även vid fukt i krypgrund i Stockholm, Uppsala och i Västerås.

Avfuktning – Se till att hålla huset torrt

Det är viktigt att hålla sitt hus torrt. Om huset har höga fuktnivåer finns det risk att mögel uppstår. Se därför till att inspektera huset så att fuktnivåerna är låga, speciellt på vinden och i krypgrund. Det är även viktigt att våtutrymmen som tvättstuga och badrum har en effektiv ventilation.

Visar det sig att platserna redan har problem med fukt, bör en besiktningsman eller fuktsanerare kopplas in för att kunna hjälpa dig. UAMS erbjuder en hel del olika tjänster inom avfuktning.

Fukt – Vad innebär det?

Fukt innebär att vattenånga har bildats som vi inte kan se med det blotta ögat. För att mäta fukt använder man ett mått som kallas för RF vilket står för relativ fuktighet. Detta gör att man kan mäta hur mycket fukt det finns jämfört med luftens temperatur. Om det finns över 70 % RF utvecklas mögel. Mögel är skadligt för hälsan och sätter sig i både bohag och kläder. Man brukar oftast märka av möglet på grund av sin speciella doft.

Se till att utföra en avfuktning i hemmet om du har problem med mögel. UAMS har en lång erfarenhet av dessa typer av tjänster och hjälper dig gärna med detta. Besök vår huvudsida UAMS för att läsa mer eller för att hitta våra kontaktuppgifter.

Vi hjälper dig med att undersöka om det finns radon i huset.

Har du radon i ditt hem kan det orsaka hälsobesvär hos personer som bor i fastigheten. Detta bör därför tas på allvar om du misstänker att du har radon. Hälsobesvären kommer ifrån luften när man andas in det.  Det som hänger med i luften och skadar lungorna kallas för ´´radondöttrar´´ och faller sönder i lungorna. Detta påverkar kroppen negativt och kan i sin tur orsaka lungcancer. Vi på UAMS har en lång erfarenhet av att utföra husbesiktning av radon. En radonbesiktning består av flera steg där man tar reda på om det finns problem med radon.

Flera steg vid husbesiktning av radon

För att undersöka om det finns radon i hemmet bör man göra en husbesiktning med fokus på radon. Man utför sedan en kontroll i flera steg. Till en början brukar byggnadsmaterialet undersökas och kontrolleras för att se om materialet innehåller radon. Ventilation kan också vara aktuellt att ta en titt på för att säkerhetsställa att allt fungerar som det ska. Man utför även en kontroll utanför huset för att se om radon kommer in från marken utanför.

När husbesiktningen är utförd kan insatser av radonsanering bli aktuellt för att åtgärda problemen. En sanering för radon kan bestå av att man använder sig av mekanisk ventilation för att ventilera luften. Man kan även använda sig av en radonavskiljare som är lämpad för att åtgärda radon som finns i vattnet.

Vi erbjuder tjänster inom radonmätning och radonsanering

För att ta reda på om man har radon i hemmet samt ta reda på hur mycket halter radon som finns så görs en radonmätning. Vi kan sedan läsa av och få reda på hur mycket radon det finns för att veta vad som behöver göras.

Vi på UAMS hjälper dig med husbesiktning av radon, radonmätning och radonsanering. Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala.

2021-06-15 Behöver du hjälp med en mögelsanering i Stockholm?

Behöver du hjälp med en mögelsanering i Stockholm? Det är väldigt vanligt att man drabbas av mögel och bakterier i hemmet. Mögel är något som påverkar oss människor negativt, speciellt om möglet finns i hemmet. Se därför till att få bort mögel i ditt hem för att inte drabbas av hälsorisker. Vi på UAMS utför mögelsanering i Stockholm och i Mälardalen.

Mögel kan bildas i olika utrymmen

När man talar om mögel i byggnader handlar det oftast om mikrosvampar och vissa bakterier. Det som håller mögel vid liv är näring av dött material. Dem växer alltså på material och inte i luften. Utrymmen som drabbas av fukt är en trivsam miljö för möglet, eftersom fukt och luft tillsammans med ett dött material ger näring och energi åt mögel och bakterier. Det är därför vanligt att mögel uppstår i utrymmen där fukt förekommer som exempelvis vind och anslutningar till våtutrymmen. Fuktigare utrymmen gör det möjligt för mögel att växa vilket är skadligt för oss. Därför krävs någon typ av mögelsanering på det utsatta området. Vilken typ av mögelsanerings metod som behövs beror på vart möglet sitter. Metoder som används är isblästring, torrsugning och foggning.

Steget innan man utför mögelsanering

Det är inte alltid lätt att upptäcka mögel i hemmet eller rättare sagt, se exakt vart det sitter. Vi på UAMS hjälper dig med mögelutredningar för att få bukt på problemet. För att utföra en mögelsanering behöver man först göra en mögelteknisk besiktning. Här behöver man gå igenom hela huset för att undersöka hur stor mögelskadornas omfattning är. När detta sedan är klart kan en mögelsanering bli aktuellt.

Tveka inte på att kontakta oss om du vet om, eller misstänker mögel i ditt hem. Vi har en lång erfarenhet och rätt kompetens för dessa typer av arbete. Vi utför mögelsanering runt om Stockholm och i Mälardalen.

Att befinna sig i en fastighet där det finns högra halter av radon är negativt ur många aspekter. Radon ökar risken för lungcancer efter lång tids exponering för höga halter. Vi på UAMS har lång erfarenhet av radon och utför både radonmätning och radonsanering. Har du minsta misstanke om förhöjda radonhalter i ditt hem så tveka inte att höra av dig till oss. 

Radonmätning Stockholm 

Radon och hälsorisker 

Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. På så vis kan lungorna skadas och i värsta fall leda till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Den som har en högre risk att drabbas av lungcancer, till exempel en person som röker, är känsligare för radon. Om du röker är den mest effektiva åtgärden för att minska din radonrisk att sluta röka. Du bör dock fortfarande se till att radonhalten i bostaden är lägre än 200 Bq/m3.

Mätning som tar reda på var radonet kommer från 

Det som är speciellt för radon är att man kan ha det i sitt hem utan att vara medveten om det. Radon är en genomskinlig och luktlös radioaktiv gas som endast kan upptäckas genom mätning. Om du misstänker att ditt hus har förhöjda radonhalter är det viktigt att ta reda på var radonet kommer från för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Med hjälp av mätinstrument kan man avgöra om radonet kommer från byggnadsmaterialet och man kan även göra en mätning för att se var eventuell jordluft läcker in i huset. 

Kontakta oss för radonmätning 

Vi på UAMS är medlemmar i Svensk Radonförening och utför både mätningar och saneringar av radon. Läs gärna mer om radonsanering eller hör av dig till oss när du behöver hjälp med radon. 

2021-04-14 Mögelproblem är ganska vanligt och dem flesta människorna drabbas någon gång av det. Det går att motverka mögelproblem med rätt kunskap.

Mögelproblem

Möglet kan ha en negativ påverkan både på de som bor i hemmet och på det angripna materialet därför är det viktigt att möglet saneras. Först måste man dock veta vad orsakerna kring mögelproblem uppstår av. Vanligaste orsakerna för att mögel ska uppstå är ifrån: 

Mögelproblem kan vara skadligt för hälsan 

Enligt forskning är mögel skadligt för hälsan. Det är framförallt luften som påverkas av mögelsvamparna. Denna hälsofarliga luft kan snabbt sprida sig till olika delar av en bostad. Mögelsvampar är skadligt för både människor och djur. Om man andas in det kan exempelvis andningsproblem men även allergier uppstå. Andra skador som möglet kan orsaka är huvudvärk, hosta, snuva, klåda och trötthet.  

UAMS hjälper dig med mögelproblem 

Det är inte alltid lätt att hitta vart ifrån i hemmet möglet kommer ifrån. Det man kan kika efter på egen hand är vanliga ställen mögel kan uppstå på. Det är vanligt att mögel dyker upp på fuktiga ställen i bostaden som exempelvis på vinden och i anslutning till våtutrymmen. Om man tar tag i detta på egen hand utan att ha någon erfarenhet av detta sedan tidigare kan det gå fel och skadorna kan bli allt för stora. Detta kan leda till att man behöver göra stora renoveringar vilket kan bli kostsamt. Vi på UAMS hjälper dig med att utföra mögelutredningar och mögelsaneringar i Stockholm, Mälardalen, Enköping och Uppsala med omnejd.  

Hör av dig till oss så hjälper vi dig! 

Vill du läsa mer om mögelproblem? Klicka på länken för att ta dig vidare. 

2021-03-09

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1950 och 1970? Då finns det en stor risk att byggnaden innehåller det hälsoskadliga ämnet asbest. Ska du dessutom renovera fastigheten är det viktigt att du kontrollerar så att byggnaden är fri från asbest.

Asbestsanering Stockholm

Användning förbjuden sedan 1982

Asbest har sedan lång tid tillbaka använts i byggnadsmaterial på grund av dess uthålliga och goda tekniska egenskaper. Ämnet har även en bullerdämpande och brandskyddande effekt med hög mekanisk smidighet. Efter att man upptäckt ämnets hälsorisker totalförbjöds användningen av asbest i Sverige 1982. Trots att användningen förbjudits kan ämnet än idag hittas kvar i byggnader landet över.

Asbest är mineralfibrer som är så små att de kan tränga in i kroppen genom inandning. Att få in damm med asbestfibrer i lungorna är farligt och kan leda till allvarliga sjukdomar. Asbest som är inkapslat utgör ingen fara, det är först när ämnet bearbetas som asbestfibrer kan frigöras och spridas ut i luften. Ska du därför genomgå en renovering är det därför av yttersta vikt att veta om material i till exempel väggar innehåller asbest innan rivningen påbörjas. Finns det misstankar om att ett material som ska hanteras kan innehålla asbest ska alltid en provtagning göras. Visar det sig att så är fallet krävs speciella skyddsåtgärder och utbildning för att skydda de berörda parter som deltar i renoveringsarbetet.

Här kan du hitta asbest

Asbest kan finnas på flera ställen i en byggnad. Vanligast hittar du ämnet i byggnader som byggdes mellan 50- och 70-talet i:

Trygg asbestsanering i Stockholm

Alla som planerar att komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material ska innan arbetet börjar ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst. Vi på UAMS har rätt utbildning och flera års erfarenhet av säker asbestsanering.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
GVK
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight