Krypgrunder är ofta förbisedda områden i bostäder som fungerar som en grund för strukturen. Dessa utrymmen är vanligtvis mörka, fuktiga och dåligt ventilerade, vilket gör dem till den perfekta grogrunden för mögel och andra skadliga organismer. Fuktuppbyggnad i krypgrunder kan också orsaka strukturella skador på bostaden. Därför är det avgörande att avfukta dessa utrymmen för att förhindra potentiella hälsorisker och strukturella problem.

Varför är avfuktning viktigt?

Mögel och mögeltillväxt

Krypgrunder som inte är ordentligt ventilerade och avfuktade kan leda till tillväxt av mögel och mögel. Dessa organismer trivs i fuktiga miljöer och kan frigöra sporer som kan orsaka andningsproblem, allergier och andra hälsoproblem. Dessutom kan mögel och mögel spridas till andra delar av huset och orsaka skador på möbler, mattor och andra hushållsartiklar.

Strukturella skador

Överdriven fukt i krypgrunder kan orsaka strukturella skador på bostaden. Trä, som vanligtvis används vid konstruktion av krypgrunder, kan ruttna och förmultna om det utsätts för fukt under längre perioder. Fukten kan också orsaka att metallfixturer och rör korroderar, vilket leder till läckor och andra problem. Detta kan orsaka en mängd problem, inklusive försvagade grunder, hängande golv och sprickor i väggarna.

Skadedjursangrepp

Fuktiga krypgrunder kan också locka till sig skadedjur som termiter, gnagare och kackerlackor. Dessa skadedjur kan skada husets struktur och sprida sjukdomar. Dessutom kan dessa skadedjur också komma in i andra delar av huset, vilket skapar en betydande hälsorisk för de boende.

Energieffektivitet

Avfuktning av krypgrunder kan också förbättra energieffektiviteten i hemmet. När det finns överskott av fukt i krypgrunder måste VVS-systemet arbeta hårdare för att hålla den önskade temperaturen i hemmet. Detta kan leda till högre energiräkningar och ökat slitage på VVS-systemet.

krypgrund

Hur man avfuktar krypgrunder

Det finns flera sätt att avfukta krypgrunder. Den mest effektiva metoden är att installera en krypgrundsavfuktare speciellt utformad för krypgrunder. Dessa avfuktare är utrustade med funktioner som automatisk dränering och energieffektiva inställningar, vilket gör dem till en idealisk lösning för fuktiga krypgrunder. Andra metoder för avfuktning är att öka ventilationen, använda en ångspärr och täta eventuella luftläckor i krypgrunden.

Sammanfattningsvis är avfuktning av krypgrunder avgörande för att förhindra mögel- och mögeltillväxt, strukturella skador, skadedjursangrepp och för att förbättra energieffektiviteten. Husägare bör vidta nödvändiga åtgärder för att avfukta sina krypgrunder för att upprätthålla en säker och hälsosam livsmiljö.

Läs mer om krypgrundsavfuktning här

Hussvamp eller Serpula lacrymans är en svampart allmänt känd som hussvamp. Det är en destruktiv trärötningssvamp som kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner och byggnader, särskilt i områden med hög luftfuktighet och dålig ventilation.

Hussvamp växer på och förbrukar cellulosa och lignin i trä, vilket gör att det blir sprött och svagt. Svampen kan snabbt spridas genom byggnader och orsaka omfattande skador på konstruktionsvirke, golvbrädor och golvlister.

Hussvamp är ett allvarligt problem som kräver snabba åtgärder för att förhindra ytterligare skador på byggnaden. Behandling innebär vanligtvis att man tar bort och ersätter det påverkade träet, förbättrar ventilationen och fuktkontrollen och använder svampdödande behandlingar för att döda svampen.

Hussvamp angrepp under golv
Hussvampsangrepp under golvet.

För att undvika att få hussvamp i ditt hus finns det flera steg du kan vidta:

Håll ditt hem torrt

Det viktigaste steget för att förhindra hussvamp är att kontrollera fuktnivåerna i ditt hem. Reparera eventuella läckor omedelbart och se till att byggnaden har ordentlig ventilation och dränering för att förhindra att fukt samlas.

Inspektera ditt hem efter hussvamp regelbundet

Regelbundna inspektioner kan hjälpa dig att fånga eventuella tecken på hussvamp tidigt, innan det blir ett stort problem. Leta efter tecken på fukt, vattenfläckar eller unken lukt och kontrollera eventuella sprickor eller skador på träet.

Behandla eventuella angrepp omedelbart

Om du hittar tecken på hussvamp eller andra träförstörande organismer är det viktigt att behandla problemet omgående. Detta kan innebära att man tar bort och byter ut skadat trä och använder svampdödande behandlingar för att döda svampen.

Upprätthåll god luftcirkulation

God luftcirkulation kan hjälpa till att förhindra att fukt samlas i ditt hem. Håll dörrar och fönster öppna när det är möjligt och använd fläktar eller avfuktare för att hålla luften torr.

Använd behandlat trä

Att använda behandlat trä kan bidra till att förhindra hussvamp genom att göra träet mer motståndskraftigt mot fukt och förruttnelse. Behandlat trä används ofta för utomhuskonstruktioner som däck och staket, men det kan också användas inomhus i områden som är utsatta för fukt eller hög luftfuktighet.

Mer om hussvamp

Se bilder på hussvamp i vårt bildgalleri

Läs mer om utredning och sanering av hussvamp

Läs 8 saker som är bra att veta om hussvamp

Mögelsanering är en kritisk uppgift som kräver rätt kompetens, verktyg och kunskap. Att välja rätt saneringsfirma för att hantera ditt mögelproblem kan göra en betydande skillnad i resultatet av projektet.

Saneringsfirma med försäkring och behörighet
Välj en saneringsfirma med behörighet och försäkring.

Behörighet, försäkringar och certifiering

En av de första sakerna att tänka på är företagets behöringhet och certifiering. Se till att företaget har nödvändiga behörigheter och certifieringar från relevanta organisationer. Detta kommer att ge dig försäkran om att företaget har uppfyllt standarderna och har nödvändig expertis för att hantera mögelsanering.

Erfarenhet och rykte

Erfarenhet och rykte är viktiga faktorer att tänka på när man väljer saneringsfirma i Stockholm. Leta efter ett företag med en bevisad meritlista av framgång inom mögelsanering och har fått positiv feedback från tidigare kunder. Detta kommer att ge dig förtroende för att företaget har de färdigheter och kunskaper som krävs för att hantera ditt mögelproblem effektivt.

Verktyg och utrustning

Ett bra företag för formsanering bör ha rätt verktyg och utrustning för att få jobbet gjort effektivt. Kolla företagets hemsida eller fråga företaget direkt om vilka verktyg och utrustning de använder. Detta kommer att ge dig en uppfattning om företagets kapacitet och kvaliteten på deras tjänster. En del saneringsfirmor är också ute efter att sälja på kunder dyr utrustning för att tjäna pengar. Tänk på att fukt och mögel är ett problem för saneringsfirman att lösa. Saneringsfirman får betalt för att lösa ett problem, inte för att sälja på dig en massa dyra maskiner.

Prissättning

Det är viktigt att få offerter från olika företag och jämföra priser. Tänk dock på att det billigaste alternativet kanske inte alltid är det bästa. Välj ett företag som erbjuder rättvisa och rimliga priser och ger en detaljerad uppdelning av deras tjänster. För billiga priser kan vara en varningsklocka för att något inte står helt rätt till. Kanske saknas utbildning, behörighet eller försäkringar?

Slutsats

Att välja rätt saneringsfirma kräver efterforskning och fundering. Ta dig tid att jämföra olika företag och deras tjänster. Ring gärna och prata med dem. Kolla om möjligt på sajter som Reco om saneringsfirman fått bra renommé. Kom ihåg att rätt företag kommer att ha den behörighet, försäkringar, erfarenhet, rykte, verktyg och prissättning som uppfyller dina behov.

Fukt är en viktig faktor att tänka på när du sänker inomhustemperaturen i ditt hem eller på din arbetsplats, speciellt om du bor i ett kallt klimat. Även om det kan vara frestande att skruva ner termostaten för att spara energi och pengar på uppvärmningskostnader, är det viktigt att vara medveten om de potentiella farorna med överdriven fuktuppbyggnad när inomhustemperaturen faller under 15° C.

Boverket rekommenderar att inte sänka temperaturen inomhus till lägre än 15° C. Lyssna till inslaget från Ekot om Boverkets varning här.

Riskerna med mögeltillväxt i det svenska klimatet

En av de största riskerna med att sänka inomhustemperaturen för mycket är en ökad risk för mögeltillväxt. Mögel trivs i fuktiga, fuktiga miljöer och kan växa på en mängd olika ytor, inklusive väggar, tak och möbler. När inomhustemperaturen är för låg kan fukt från luften kondensera på dessa ytor, vilket ger de perfekta förutsättningarna för mögel att växa.

Förutom hälsoriskerna som är förknippade med mögelexponering, såsom andningsproblem och allergiska reaktioner, kan fuktuppbyggnad också leda till andra problem, såsom strukturella skador på ditt hem eller arbetsplats. Överdriven fukt kan göra att trä ruttnar och försvagas, vilket leder till kostsamma reparationer.

Upprätthålla en hälsosam luftfuktighetsnivå inomhus

För att förhindra fuktuppbyggnad och därmed förknippade risker är det viktigt att hålla en hälsosam inomhusfuktighetsnivå. Den optimala luftfuktigheten för inomhusutrymmen är mellan 40 % och 60 %. Du kan övervaka luftfuktigheten i ditt hem eller på din arbetsplats med hjälp av en hygrometer, som är en enhet som mäter luftfuktigheten.

Det finns flera steg du kan vidta för att upprätthålla en sund luftfuktighet inomhus. Även för torr luft kan orsaka problem. En av de mest effektiva metoderna är att använda en luftfuktare, som tillför fukt till luften och hjälper till att förhindra överdriven torrhet. Det är viktigt att använda en luftfuktare på ett ansvarsfullt sätt, eftersom överfuktning kan leda till andra problem, såsom ökad dammkvalsteraktivitet och tillväxt av andra typer av skadedjur.

Det vanliga problemet i Sverige är dock att fuktigheten blir för hög. Läs mer om avfuktningsteknik här

Förbättra ventilationen för att förhindra fuktuppbyggnad

Ett annat viktigt steg att ta är att se till att ditt hem eller din arbetsplats är väl ventilerad. Detta kommer att hjälpa till att avlägsna överflödig fukt från luften och förhindra att den kondenserar på ytor. Du kan förbättra ventilationen genom att öppna fönster, använda frånluftsfläktar och se till att det inte finns några blockeringar i ditt ventilationssystem.

Läs mer om ventilationskontroll

Underhåll ditt värmesystem för att förhindra fuktuppbyggnad

Slutligen är det viktigt att underhålla ditt värmesystem ordentligt för att säkerställa att det fungerar effektivt och effektivt. Detta inkluderar rengöring och byte av filter regelbundet och att ditt system servas av en fackman regelbundet.

Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder kan du hjälpa till att minimera riskerna för fuktuppbyggnad och skydda ditt hem eller arbetsplats från farorna med mögel och andra fuktrelaterade problem. Även om det är viktigt att vara energieffektiv är det lika viktigt att prioritera hälsan och säkerheten i ditt hem eller på din arbetsplats genom att upprätthålla en sund luftfuktighet inomhus.

Våra hem kan lätt bli fuktiga under de kallare månaderna så det är viktigt att se till att frisk luft kommer in i våra hem för att minska risken för kondens, fukt och mögel  

Har du märkt av imma eller kondens på dina fönster på morgonen de senaste veckorna? Med den säsongsbaserade temperatursänkningen är konens på fönster och väggar en vanlig förekomst och det ser inte bara otrevligt ut, de kan också orsaka fukt- och mögelproblem som påverkar vår hälsa.

Katt som slickar upp kondens på fönster. Fukt och mögel.

Faror med fukt och mögel

Fukt och mögel kan öka risken för luftvägsproblem och luftvägsinfektioner, samt allergier och astma. Inandning eller beröring av mögelsporer kan också orsaka en allergisk reaktion, som nysningar eller hudutslag. 

Det påverkar dock inte bara din hälsa: okontrollerad kondens kan skada träfönsterkarmar och tätningar på dina fönster, såväl som gipsarbeten i ditt hem. 

Om du upptäcker tecken på fukt eller mögel i ditt hem är det viktigt att du tar reda på varför det händer så snabbt du kan. Kondens är en av de möjliga orsakerna och det finns ett antal saker du kan göra för att ta itu med det. 

Professionell hjälp mot mögel 

Varför blir det så fuktigt?

Vi skapar nästan konstant fukt i våra hem genom aktiviteter som att laga mat, duscha, koka vattenkokaren – även andning bidrar till kondens. Uppenbarligen kan vi inte sluta andas, så vi måste öka luftcirkulationen i våra hem för att ta bort den överflödiga fukten, som ofta fångas av för effektiva (moderna välisolerade) fönster som fångar värme (och kondens) i våra hem. 

Att öppna ett fönster på vintern kan kännas fel, men det är ett av de snabbaste sätten att förbättra ventilationen. Först på morgonen, öppna några fönster för att släppa in frisk luft. Om du har använt ditt värmesystem, försök att göra detta innan det sätter igång. 

Vi utför ventilationskontroller

När du lagar mat eller duschar, öppna ett fönster i köket eller badrummet medan du genererar ånga så att den kan lämna byggnaden. Matlagning kan generera upp till tre liter vattenånga per dag, medan torkning av kläder inomhus, en mycket vanlig praxis under vintermånaderna, kan producera upp till fem liter vatten per dag. 

Fukt och konens på glas på vintern.
The heart is painted on the misted glass in winter

Om du märker kondens i bara ett rum eller en del av ditt hem, är det möjligt att du bara behöver förbättra luftcirkulationen i det området. Kök och badrum är ofta utsatta för kondens, till exempel, och även passiva aktiviteter som att sova kan generera vattenånga: två sovande vuxna kan producera upp till en halv liter vattenånga per natt, vilket är anledningen till att sovrumsfönster ofta immas på morgonen. En öppen sovrumsdörr medan du sover kan bekämpa detta nattliga luftflödesproblem. 

Mer om avfuktning i Stockholm 

Få hjälp av en saneringsfirma i Stockholm 

Om kalla fönster är huvudorsaken kan du lägga till ett lager fönsterglasskiva, lösa innerfönster, som finns tillgängligt från de flesta järnaffärer. Plastpanelerna är ett kostnadseffektivt sätt att blockera drag, hålla ett rum varmare och minska kondens. Och om du märker att vatten samlas på fönster eller väggar, var vaksam och torka bort det med hushållspapper eller en trasa. 

Om fukten kryper upp från golvet kan det bero på att huset är byggt med en platta direkt på mark. Då rekommenderar vi att du överväger ventilerade golv som motverkar att fukt stannar kvar mellan markplattan och golvet, vilket kan orsaka fukt- och mögelproblem.

Läs mer om Ventilerade golv

Om du har frågor, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Avfuktning på egen hand är vanligtvis inte tillräckligt, utan mer utförlig avfuktningsteknik kan krävas för att få bort all fukt från ditt hem efter en vattenskada. Vatten kan gömma sig bakom väggar, under golv eller i ditt VVS-system och ventiler. På UAMS AB, en saneringsfirma i Stockholm, tillhandahåller vi experttjänster för torkning och avfuktningsteknik med en kombination av kylavfuktare och sorptionsavfuktare för att avlägsna fukt från luften i ditt hem.

Tid är avgörande när det avfuktning för bostäder. Ju längre din bostad är fuktig, desto mer omfattande kan skadan bli och desto svårare blir det att helt återställa de skadade utrymmena till det tillstånd de hade före fuktskadan. Vårt team har jour dygnet runt för att ta emot dina samtal, så tveka aldrig att kontakta oss för hjälp.

Riskerna med långvarig fukt

Fuktskador i huset kan orsakas av ett antal saker, bland annat

Saker som kan orsaka vattenskada

Överdriven fukt kan orsaka skador för ditt hems strukturella integritet. Vatten kan ge skeva golv och väggar, missfärga ytskikt och orsaka strukturella problem och träsvällning. Ofta kanske du inte är medveten om en vattenläcka förrän det är för sent och skadan har blivit allvarlig.

Vattenskador är bland det största problemet ditt hus potentiellt kan få på grund av kostnaden och tiden det tar att åtgärda. Detta överskott av vatten kan få mögel att växa och frodas och orsaka hälsoproblem för dig och din familj.

Vår femstegs avfuktningsteknik

Under våra många år i tjänst har vi lärt oss mycket om det lämpliga sättet att torka ut och avfukta ett hem. Vår femstegsprocess inkluderar:

 1. Inspektera och bedöma
  Med hjälp av toppmoderna instrument kommer våra certifierade tekniker att inspektera ditt hem för vattenskador, identifiera källan och beskriva det arbete som krävs.
 2. Avlägsna vatten
  Vi använder olika metoder för att utvinna vatten, inklusive absorbering, dränering, pumpning och dammsugning.
 3. Avdunstning
  Med hjälp av utrustning som luftrör hjälper vi vattnet att avdunsta snabbare.
 4. Avfuktningsteknik
  Vi använder professionella avfuktare för vattenskadade hem för att dra ut fukten ur luften och påskynda torkningsprocessen.
 5. Övervakning
  Våra tekniker läser av luften och fukthalten för att säkerställa att området torkar, i vilken takt och vilka justeringar, om några, som behöver göras för att påskynda torkningsprocessen och undvika för höga okontrollerade fuktnivåer.

Avlägsna fukt och förhindra framtida skador i ditt hem

Om det inte tas om hand på rätt sätt kommer överskottsfuktighet att leda till mögel och strukturella skador. Vår femstegs torknings- och avfuktningsprocess har bevisats gång på gång för att återställa ditt hem till bra skick. Våra experttekniker finns tillgängliga dygnet runt för att snabbt kunna hjälpa dig. Kontakta oss gärna för frågor.

Detta är inte clickbait – vi lovar. Rätt värmepump i kombination med lösullsisolering kan sänka dina energikostnader med upp till 90 %! Det är inte magi, bara en smart användning av fysikens lagar.

Luftvärmepumpar blir allt mer på modet i en värld som måste minska koldioxidutsläppen snabbt samtidigt som energikostnaderna skjuter i höjden. I byggnader fixar luftvärmepumpen rumsuppvärmning och vattenuppvärmning – och ger kyla på varma sommardagar som en bonus. En bra lösullsisolering håller värmen (och kylan) inne.

En värmepump utvinner värme utifrån, koncentrerar den (med hjälp av en elektrisk kompressor) för att höja temperaturen och pumpar värmen dit den behövs. Faktum är att tusentals svenska hem redan har "värmepumpar" i form av kylskåp.

Redan innan sanktionerna för rysk gas så har luftvärmepumpar blivit riktigt populära i Sverige – även i kalla klimat längre norrut. Men det finns även andra typer av värmepumpar, vilka du kan läsa om på Energimyndighetens webbplats.

Hur stora blir energibesparingarna?

I förhållande till en direktverkande eluppvärmning, beräknar man att en värmepump kan spara 60-85% på energikostnaderna.

Om du istället för att exportera ditt överskott av solenergi från taket använder den för att driva en värmepump kan besparingarna bli riktigt stora.

Fördelar med värmepump och lösullsisolering

Värmepumpar är också bra för klimatet. Mina beräkningar visar att en typisk värmepump som använder genomsnittlig svensk el kommer att minska utsläppen med ungefär en fjärdedel i förhållande till gas (som iofs är ovanligt i Sverige) och tre fjärdedelar i förhållande till en elektrisk fläkt eller panelvärmare.

I kombination med lösullsisolering blir inomhusklimatet dessutom jämnare och behagligare. En jämn inomhustemperatur gör att kondens inte bildas och att luftfuktigheten inomhus hålls på bra nivåer. Det gör att man undviker problem med fukt och det som livnär sig på fukten – mögelsporer.

Läs mer om lösullsisolering på:

Lösullsisolering Stockholm

Lösullsisolering Uppsala

Värmepumpar som finns tillgängliga idag uppnår 300-600 % verkningsgrad – det vill säga för varje förbrukad enhet el producerar de tre till sex enheter värme. Värmepumpar kan också fungera under frysförhållanden.

Hur är detta möjligt när den maximala effektiviteten för direktverkande el är 100 % och kall luft är ... kall?

Det är inte magi. Tänk på ditt kylskåp, som är en liten värmepump. Inuti kylen finns en kall panel som kallas en förångare. Det absorberar värme från den varma maten och andra källor, eftersom värme flödar naturligt från ett varmare föremål till ett svalare föremål. Elmotorn under kylen driver en kompressor som koncentrerar värmen till en högre temperatur, som den dumpar i ditt kök. Sidorna och baksidan av ett typiskt kylskåp blir varma när detta händer. Så ditt kylskåp kyler maten samtidigt som det värmer upp köket lite.

En värmepump följer termodynamikens lagar, vilket gör att den kan arbeta med verkningsgrader från 200 % till över 1 000 % i teorin. Men ju större temperaturskillnaden är, desto mindre effektiv är värmepumpen.

Om en värmepump behöver hämta värme från omgivningen, hur kan den fungera i kallt väder? Kom ihåg att ditt kylskåp håller frysdelen kallt samtidigt som värmen pumpas in i ditt kök. Fysikens lagar spelar in. Det vi upplever som en kall temperatur är faktiskt ganska varmt: allt är relativt.

Yttre rymden är nära en temperatur som kallas absolut noll, noll grader Kelvin eller –273 ℃. Så en temperatur på 0 ℃ (vid vilken vatten fryser), eller till och med den rekommenderade frystemperaturen på -18 ℃, är faktiskt ganska varm i förhållande till yttre rymden.

Huvudproblemet för en värmepump i "kallt" väder är att det kan bildas is på dess värmeväxlare, eftersom vattenånga i luften kyls och kondenserar och sedan fryser. Denna is blockerar luftflödet som normalt ger den "heta" luften till värmepumpen. Värmepumpar kan designas för att minimera detta problem.

Hur väljer du rätt värmepump för ditt hem?

Större värmepumpar är dyrare, så onödig överdimensionering kan kosta mycket mer. Dessutom kan isolering, tätning av drag och andra byggnadseffektivitetsåtgärder köpa en mindre, billigare värmepump som kommer att använda ännu mindre energi och ge bättre komfort.

Om du är intresserad av lösullsisolering, kontakta oss nedan så berättar vi gärna mer.

Vi är glada att kunna lansera en ny webbplats som ger information och tips om sanering, såsom mögelsanering, radonsanering, PCB-sanering, sanering av hussvamp m.m.

Sajten är i startgroparna och byggs ständigt på med nyttig information. Kika gärna in och besök Saneringsfirma Stockholm.

Europeiska Miljöbyrån (EEA) publicerade en rapport den 26 juni som slog fast att 10 % av alla cancerfall i Europa beror på miljögifter i vår närmiljö, som till exempel asbest och radon.

Här kan du läsa om rapporten i sin helhet (på engelska)

I rapporten slås fast att de gifter vi har i miljön omkring oss har en enorm påverkan för vår. hälsa. Exponering för radon, UV-strålning, asbest men även passiv rökning och luftföroreningar har tagits med i beräkningen. Varje år insjuknar nästan tre miljoner människor och 1,3 miljoner dör, enbart inom Europeiska Unionen, av cancer.

"Att minska föreoreningarna ... skulle räcka långt för att minska cancerfallen och dödsfallen i cancer. Detta skulle vara en effektiv investering i våra medborgares välbefinnande."

Hans Bruyninckx, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån

Genom att förhindra miljögifter och förändra i vårt beteende kan många riskfaktorer, som orsakar cancer, minskas enligt rapporten.

Rapporten är unik i sitt slag då den tar med de senaste vetenskapliga rönen och luftföroreningar, radon, asbest m.m. med i beräkningen. Det är första gången EEA har undersökt och rapporterat sambandet mellan miljögifter och cancer på detta sätt.

Miljögifter som hanteras av proffs

Sambandet mellan radon och cancer

UV-strålning och radon inomhus bedöms orsaka ca 2 % av alla cancerfall och 10 % av alla lungcancerfall i EU.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radium bildas av naturligt förekommande uran i jord och berggrund. Halveringstiden för radon är relativt kort, närmare bestämt 3,8 dagar. Men det räcker dessvärre för att den ska hinna ta sig in i våra fastigheter och närmiljö. Radon kan inte upptäckas med våra sinnen, lukt, smak eller syn. Man måste mäta radon för att veta om det finns.

Här kan du läsa mer om radonsanering i Stockholm

Här kan du läsa om radon-mätning i Stockholm

Radon mäts av företaget UAMS i Stockholm och Uppsala
Radon varken syns, luktar eller smakar något utan upptäcks genom mätning.

Sambandet mellan asbest och cancer

Asbest är känt för att vara cancerframkallande, som för cancerformen mesoteliom (lungsäckscancer).

Asbest används inte längre i nykontruktion, och har inte gjort det sedan det förbjöds i slutet av 70-talet. Men mycket av det som byggdes före förbudet finns kvar i byggnader än idag. Eftersom asbest är så hållbart så har många asbesthaltiga material i blandannat isolering, Eternitplattor med mera fortsatt finnas kvar i våra byggnader än idag.

När man renoverar sitt hus eller sin bostadrätt riskerar man utsättas för asbest om man inte vet när och hur man byggt. T.ex. kan det finnas asbesthaltigt material i limmet under plastmattor och linoleumgolv som frigörs i cancerframkallande damm om man river upp detta på felaktigt sätt.

Även yrkesmän är utsatta. Beräkningar säger att ca 55–88 % av alla lungcancerfall som är yrkesrelaterade beror på asbest.

Här kan du läsa mer om asbestsanering i Stockholm

Om du har frågor om miljögifter som asbest, radon, hussvamp eller andra sjuka-hus-symtom, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Krypgrunder är viktig del av ditt hus och påverkar din hälsa och din elräkning på ett rätt påtagligt sätt. Många hus är i behov av avfuktning av krypgrund. Faktum är att hälften av luften som cirkulerar i ditt hem kommer från krypgrunden eller källaren. Kondens och fukt i krypgrunden kan orsaka många problem såsom tillväxt av mögel, dammkvalster och bakterier. Men problemet kan enkelt lösas genom att avfukta krypgrunden och hålla den torr. 

Identifiera närvaron av fukt i krypgrunder 

Fukt i krypgrund kan i vissa fall vara lätt att identifiera genom den uppenbara skada den gör på strukturen. Men i vissa fall kan skadorna vara mer subtila och dolda, vilket påverkar inte bara husgrunden utan även skicket på de övre våningarna i huset.  

Avfuktning av krypgrund kan behövas.

Här är några sätt på vilka fukt i krypgrunderna kan visa sig: 

Fukt kan komma in i krypgrunder på grund av en mängd olika orsaker. Exponerad fuktig jord, VVS-läckor, mättad grundvattennivå och för fuktig luft är några av de sätt på vilka fukt kan ställa till problem i krypgrunder. 

Steg för att avfukta krypgrunder 

Identifiera orsaken till närvaron av fukt 

Det första steget är att noggrant undersöka krypgrunden för att identifiera källan till problemet. När du inspekterar krypgrunden måste du leta efter sprickor i grunden, VVS-läckor eller någon annan vattenkälla som kommer in i utrymmet. Åtgärda VVS-läckor och isolera rören i krypgrunderna innan avfuktningsproceduren påbörjas. Om du stöter på sprickor i grunden, ring en professionell för att bedöma problemet och sedan besluta om tillvägagångssättet. 

Ta bort fuktkällor och vattenpölar  

När du har åtgärdat eller identifierat källan till problemet, ta bort allt som bidrar till att upprätthålla fukten i krypgrunden. Kontrollera dräneringen för att säkerställa att den fungerar effektivt. Utöver detta, ta bort eventuell våt isolering eller skräp som skulle ha samlats i krypgrunden. 

Rengör krypgrunden noggrant 

Närvaron av fukt kan leda till mögel och mögeltillväxt i krypgrunder. Det är nödvändigt att rengöra krypgrunden noggrant efter avfuktning eller torkning för att säkerställa bra luftkvalitet. Mögel måste skuras bort från ytan med t.ex. blekmedel. VVS-läckor och ventiler i krypgrunden kan också leda till gnagarangrepp. Det är viktigt att kontrollera om det finns angrepp av gnagare innan du torkar och tätar krypgrunderna för att säkerställa att utrymmet förblir rent. 

Förhindra att fukt kommer in i krypgrunder 

Det sista steget i processen innebär att krypgrunderna tätas för att förhindra att fukt kommer in igen. Detta kan uppnås genom att inkapsla krypgrunden eller täcka hela utrymmet med en ångspärr. Den underliggande principen som är involverad i båda processerna är likartad och använder ett ark för att förhindra att fukt kommer in i krypgrunden. En ångspärr är en 4 till 6 mil tjock plastskiva som hindrar fukt från marken att komma in i krypgrunden. Å andra sidan innebär inkapsling av krypgrund att täta alla kanaler, luftventiler, sprickor och hål innan området täcks med ett 12 till 20 millimeter tjockt ark. 

Med omfattande kunskap och ett erfaret team av duktiga sanerare och hantverkare kan UAMS hjälpa dig att identifiera problem med fukt i din krypgrund och åtgärda dem.  

Vi erbjuder inspektioner och ger kostnadsfria offerter för att ge våra kunder möjlighet att fatta det bästa beslutet för deras hem. Ring oss idag och låt oss hjälpa dig att hålla ditt hem säkert, hälsosamt och bekvämt. 

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight