Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Förebyggande åtgärder

När man har sanerat en fukt/mögelskada, så måste man ta hänsyn till varför skadorna har uppstått. Är det ett läckage som efter saneringen är åtgärdad eller är det någon annan orsak till skadorna. Då konstruktionen har visat sig gynnsam för mikrobielltillväxt, så finns det en risk att skadorna återuppstår om man inte åtgärdar orsaken till skadorna.

 

 

Krypgrund - Krypgrundsavfuktare - Sorptionsavfuktare

När man har sanerat en fukt/mögelskada, så måste man ta hänsyn till varför skadorna har uppstått. Är det ett läckage som efter saneringen är åtgärdad eller är det någon annan orsak till skadorna. Då konstruktionen har visat sig gynnsam för mikrobielltillväxt, så finns det en risk att skadorna återuppstår om man inte åtgärdar orsaken till skadorna.

Krypgrund, är oftast att betrakta som en riskkonstruktion. Detta gäller särskilt uteluftsventilerade krypgrunder, då fuktig utomhusluft strömmar in och kondenserar i grunden. Fukttransporten sker även från marken... Läs mer på sidan krypgrundsavfuktare

 

 

Platta på mark (oisolerad betongplatta)

Från 60-talet och fram till 80-talet byggdes ett stort antal hus med platta på mark. Med tiden visade det sig att en stor del av dessa hus drabbats av fuktproblem som kom från markfukt.

Det huvudsakliga skälet till att platta på mark inte fungerade tillfredställande var att plattan blev kall i det att isoleringen placerades ovan plattan.

Idag så har man kringgått det problemet genom att isolera plattan på undersidan istället och på så vis hindra markfukten att vandra kapillärt upp i betongplattan. Men att bygga om en ”gammal” platta på mark till dagens standard är mycket dyrt och tidskrävande. Då kan man efter sanering förebygga återkommande skador med sk mekaniskt ventilerade golv. UAMS AB har stor erfarenhet av att sanera och förebygga skador med ventilerade golvkonstruktioner. Dessa kan även monteras i stor utsträckning mot emissioner i betongen samt kaseinhaltigt flytspackel. Läs mer på sidan mekaniskt ventilerade golvkonstruktioner

Galleri / Relaterade bilder: Ventilerade golv

 

 

Vindar (kallvindar)

Att det bildas mögel på en kallvind beror ofta på två orsaker. Läckage utifrån eller fukt inifrån.

Fukt inifrån beror oftast på att man har en för dålig ventilation inomhus. Huset kan vara av äldretyp och att ventilationssystemet inte är dimensionerat för flera personer, duschar, tvättmaskiner eller ändrad värmekälla mm. Fukten (varma luften) vandrar upp på vinden och möter det kalla yttertaket, då det kondenseras och mögel kan uppstå.

Det finns olika sätt att förebygga återkommande mögelpåväxt på vinden. Den primära åtgärden är att dimensionera om ventilationssystemet för att ta hand om fukten innan den når vinden. Detta kan vara svårt och kostsamt i äldrehus. De sekundära åtgärderna är att ta hand om fukten, när den når vinden. Dessa åtgärder är likt de som används i krypgrunder. Tex med att man monterar in en sorptionsavfuktare eller sk termiskavfuktare (en avfuktare som avfuktar med hjälp av värme)

Galleri / Relaterade bilder: Isblästring

 

 

Läckage (vattenläcka)

Vid vattenläckage så gäller det att få stopp på läckan så snabbt som möjligt. Därefter så måste man lokalisera skadans omfattning och börja torka bort fukten snarast. Vi är utbildade inom olika torktekniker och kan snabbt vara ute på plats för att minimera skadorna.

Galleri / Relaterade bilder: Fuktmätning

 

 

Vill du veta mer, kontakta oss gärna så hjälper vi dig