FUKTPROBLEM

Hur förebygger/åtgärdar man mögel i källare?

Ett utrymme i huset som kan bli drabbat av mögel är källaren. För att åtgärda och förebygga problem med mögel i en källare krävs i vissa fall en mögelsanering. Det gäller även att man lyckas få ned fuktnivåerna i källaren.

Hur förebygger man mögel i källare

Mögelsanering och avfuktning av källaren

Problem med fukt och i längden mögel i en källare kan man få av ett flertal anledningar. Det kan vara för att husets dränering är dålig eller för att det inte finns någon riktig dränering, för att det har uppstått ett vattenläckage eller att man har planterade växter för tätt inpå grunden som gör väggen fuktig.

Om det har gått så långt att man har fått problem med mögel kan en mögelsanering bli nödvändig. I samband med att möglet saneras krävs även att man ser över varför det finns fukt i källaren och åtgärdar problemet. På det viset ger man möglet sämre förutsättningar att växa.

Några tänkbara åtgärder för att minska på fukten är att dränera om huset om det är så att dräneringen är dålig, att förbättra ventilationen så att fukten förs bort samt att använda sig av så kallade ventilerade golv. Med ett ventilerat golv kan man undvika att få problem med fukt som kommer från marken nedanför golvet. I den här typen av golv skapas ett undertryck under innergolvet som för med sig fukten. Det kan även vara bra att se till att sådant som källarens fönster håller tätt.

Avfuktare för bort fukten

Ytterligare ett alternativ för att få ned fuktnivåerna i en källare är att använda sig av en avfuktare. Avfuktare fungerar på lite skilda sätt. Gemensamt för alla är att de avlägsnar fukt. En typ samlar in fukten i luften och omvandlar den till vatten som sedan kan tömmas.

Läs gärna mer här om avfuktning av hus.

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight