FUKTPROBLEM

Hur sanerar man mögel i byggnader?

Om man har fått problem med mögel i sitt hem och det har gått så långt att en sanering behövs finns det en rad olika typer av saneringsmetoder som kan användas beroende på utrymmet och omfattningen på problemen.

Sanering av mögel

Flera metoder för mögelsanering

När man ska sanera mögel i en byggnad kan man bland annat använda sig av så kallad isblästring. Isblästring är en metod där man behandlar den yta som är skadad med torr-is. När isen möter det skadade materialet bildas koldioxid och en kraftig utvidgning sker. Detta gör att möglet blästras från ytan.

En annan metod för sanering av mögel är torrsugning där man med hjälp av en sug helt enkelt suger ut sådant material som är skadat av mögel. En fördel med den här metoden är att sugen även får med sig sådant damm med sporer som kan uppstå och annars bli kvar i luften.

Ytterligare en metod för sanering av mögel är foggning. Det är en metod som passar bra i trängre utrymmen eller i utrymmen som en vind eller i anslutning till en krypgrund. Med foggning behandlar man mögelskadorna med en slags dimma med kemikalier som blir till ånga i processen. På det viset lämnas inget kvar i utrymmet.

Åtgärda orsakerna till möglet

Viktigt att tänka på i samband med att en mögelsanering utförs är att även ha orsakerna i åtanke och försöka åtgärda dessa. Om den bakomliggande orsaken till problemen är att fuktnivåerna är för höga i en viss del av hemmet måste man försöka få ned nivåerna exempelvis genom att få ett bättre luftflöde genom förbättrad ventilation.

Om möglet finns på vinden kan orsaken istället vara att vinden är otät och då krävs det att man ser till att vatten inte kan ta sig in. Läs mer här om mögelsanering.

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight