FUKTPROBLEM

Vad gör man om huset luktar mögel?

Att veta om man har problem med fukt och mögel i hemmet kan ibland vara svårt. Något som kan tyda på att man har just mögel i hemmet är att man upplever att det finns mögellukt i huset. Det kan då vara så att mögelsanering och andra åtgärder behövs om huset luktar mögel.

Dålig lukt på grund av mögel

Mögelutredning vid mögellukt

Ibland kan det finnas en mögellukt i ett hem och problem med så kallad luktsmitta. Luktsmitta innebär att lukten sprider sig och får fäste i material i hemmet. Det första steget om man upplever det finns mögellukt i hemmet är att ta reda på om man verkligen har mögelskador. Detta kan man göra genom att gå igenom huset under en mögelteknisk besiktning.

Under den mögeltekniska besiktningen gör man både en okulär besiktning samt en luktbedömning. Om det finns tecken på mögellukt och att fukt- och mögelskador finns i hemmet så fortsätter man sedan med olika provtagningar för att fastställa vilka problem som finns och omfattningen. Därefter kan det bli aktuellt med åtgärder, så som en mögelsanering.

Om fallet är sådant att huset har drabbats av luktsmitta så kan också det material som har varit skadat av mögel behövas bytas ut mot ett nytt material.

Mögelbesiktning i Stockholm, Västerås och Uppsala

Om man har mögel i hemmet så är det negativt för det material som möglet växer på och om man har otur kan det också vara så att möglet för med sig hälsobesvär. Om det finns misstanke om att man har mögel, och man upplever en mögellukt i hemmet, finns det därför anledning att göra något åt detta.

Vi på UAMS utför mögelteknisk besiktning runt om i Mälardalen i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala. Läs mer om luktsmitta samt om våra tjänster inom mögelteknisk besiktning och hör av dig för din hjälp.

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight