FUKTPROBLEM

Vad kostar det att sanera mögel?

Om man har haft oturen att få mögel i något utrymme av hemmet och behöver sanera är en naturlig fråga som uppstår – vad kostar det att sanera mögel? Kostnaden för att sanera mögel skiljer sig från fall till fall.

Sanering av mögel

Flera metoder för mögelsanering

Det finns ett flertal utrymmen i ett hem som är lite särskilt benägna att få problem med mögel på grund av att fuktnivåerna är aningen högre i dessa delar än i andra utrymmen av hemmet. Det handlar bland annat om husets våtutrymmen. Problem med mögel och fukt kan man också få i ett hem på grund av att det har varit en vattenläcka som lämnat efter sig fuktskador.

I samband med att man sanerar möglet kan man använda sig av olika metoder med allt från isblästring där man behandlar möglet med torr-is till torrsugning där man suger ut det skadade materialet samt foggning där möglet behandlas med en slags dimma som sprutas in i det utrymme där mögelskadan finns.

Vilken metod som man väljer att använda vid saneringen av möglet beror på vilket utrymme i huset som skadan finns i men också på hur mögelskadan ser ut, alltså i vilken omfattning som man har drabbats av mögel i sitt hem.

Flera faktorer styr kostnaden för att sanera mögel

Vad en sanering av mögel kan tänkas kosta beror alltså därför på hur stora ytor som är angripna av möglet samt i vilket utrymme som skadan finns. Det handlar alltså om de förutsättningar som finns när möglet ska saneras. Att exakt svara på vad en mögelsanering kan tänkas kosta är därför problematiskt. För att veta vad som ska göras och vad det kan tänkas kosta måste vi göra en inspektion på plats.

Läs gärna mer här om sanering av mögelskador.

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight