0 => Okänt fel: "Creating default object from empty value" på raden 135 i filen /var/www/vhosts/uams.se/platform/core/clTemplateHtml.php Vad är sjuka hus?

Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Vanliga frågor

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Kunskapsbank Sjuka hus Visa alla frågor

Vad är sjuka hus?

Vad är sjuka hus?

Sjukahus-sjuka är ett samlingsnamn för symptom som uppkommer när människor vistas i vissa byggnader. Ofta är det så att de symptom som drabbar en viss person försvinner efter att personen lämnat byggnaden för att sedan återkomma när personen besöker byggnaden igen. När så är fallet kallas byggnaden för ett sjukt hus. Vi arbetar med sjuka hus i Stockholm, Uppsala och Västerås.

Symptom och orsaker till sjuka hus

Att bli sjuk på detta sätt kallas byggnadsrelaterad sjuklighet. Bland de vanliga symptomen som brukar förknippas med att man bor i ett sjukt hus finns bland annat sådant som olika typer av allergier, trötthet som anses vara onormal, astma, hosta, huvudvärk samt att man lider av upprepade infektioner. Några fler exempel på vanliga symptom vid sjuka hus kan du läsa om på sidan hälsobesvär här på vår hemsida.

Sjukahus-sjukan, som kallas för SBS, Sick building-syndrome, på engelska, kan ha ett flertal olika orsaker. En faktor som kan leda till hälsobesvären är ämnen som avges från byggnaden till innemiljön. Bland orsakerna finns bland annat vatten- och fuktskador som kan ge mögelskador. Läs mer här om orsakerna till sjuka hus.För att få bukt med hälsobesvären, om de visar sig bero på att man bor i ett sjukt hus, gäller det att åtgärda de problem som finns i huset. Det första som kan göras om man misstänker att det finns mögel, fukt eller andra skador i hemmet är en utredning. Vi gör fukt- och mögelutredningar runt om i Stockholmsområdet.

Åtgärda bakgrunden till sjukahus-sjukan

Om det visar sig att man bor i ett sjukt hus finns det olika typer av saneringar och andra åtgärder som kan bli aktuella. Viktigt om man har mögel i hemmet är inte endast att få bort möglet utan att även åtgärda bakgrunden till problemen, som exempelvis för höga fuktnivåer. Annars kan problemen med fukt och mögel samt hälsobesvären återkomma. 

 

Sjuka hus i Stockholm, Uppsala och Västerås

UAMS gör utredningar och saneringar av sjuka hus i bland annat Stockholm, Uppsala och Västerås med omnejd. Kontakta oss gärna nedan.

Vill du bli uppringd?

Ange ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig