Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Vanliga frågor

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Kunskapsbank Sjuka hus Visa alla frågor

Varför är hus sjuka?

Varför är hus sjuka?

Det finns flera faktorer som kan leda till problem i hemmet som skulle kunna ha en negativ påverkan på hälsan. Vatten- och fuktskador i byggnader är ofta ett grundläggande problem och en orsak till att man får ett sjukt hus.

 

Flera orsaker till sjuka hus

Om man av någon anledning får in vatten i hemmet kan det leda till en vatten- eller fuktskada. Vatten- och fuktskador kan i sin tur bland annat medföra att det bildas mögel och bakterier som får fäste i det skadade materialet. Det kan även leda till att flyktiga kemiska ämnen sprids från byggnadsmaterialet.

 

Bland de vanligaste orsakerna till att man får problem med mögel i hemmet, vilket kan leda till att man får ett sjukt hus, är att vatten kommer in genom slagregn och nederbörd, kondensation när varm luft kyls ned, fukt i luften, byggfukt, felaktig ventilation, läckage, felaktig luftspalt, ytvatten, markfukt, kapillär sugning samt felaktig dränering.

 

En annan orsak kan vara att det finns problem med ventilationen i hemmet på grund av att ventilationens funktion är dålig eller att det finns ett bristande underhåll av utrustningen. Ytterligare en orsak till sjuka hus-sjukan är när betongkonstruktioner inte får torka ut ordentligt innan lim och mattor läggs på, vilket kan leda till att limmet bryts ner och avger produkter som kan orsaka hälsobesvär.

 

Undvik köp av sjuka hus

Det finns alltså många olika typer av orsaker till att man får ett sjukt hus. Orsakerna till sjuka hus kan också både vara naturliga, som att vatten kommer in i huset utifrån, samt bero på problem med hemmets funktion, som exempelvis för dålig ventilation.

 

Ett tips inför att man ska köpa ett hem är att försöka säkerställa att man inte köper ett sjukt hus. Läs mer här om vikten att ta reda på vad du köper.

Vill du bli uppringd?

Ange ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig