VENTILERADE GOLV

Jape Ventgolv ventilerade golvsystem

nivell system logo
optivent logo
subfloor logo
granab logo
Jape Ventgolv Logo

Jape Ventgolv är en mångsidig lösning som passar i olika typer av utrymmen, inklusive vanliga torra rum och våtutrymmen. RISE-certifierat och P-märkt med 10-års funktionsgaranti.

Om betongytan är ojämn krävs det först en avjämning med flytspackel innan det ventilerade golvet kan installeras. För att säkerställa effektiv ventilation, monteras golvkanalen på både till- och frånluftssidan. Luft strömmar ner i golvet via ett tilluftsdon som är utrustat med ett utbytbart filter. Det bästa är att golvkanalen har samma höjd som distansmattan, vilket inte lägger till någon extra bygghöjd.

Fördelade kanaler

Jape Ventgolv utnyttjar tryckfördelande kanaler både på tilluftssidan, där luften strömmar ner i golvet, och på frånluftssidan, där luften samlas och avleds. Genom att skapa en tryckskillnad mellan kanalen (med lågt motstånd) och distansmattan (med högre motstånd) sprids luften jämnt och effektivt ut i alla hörn, vilket ger fullständig kontroll över ventilationen och säkerställer att hela ytan ventileras.

fordelade kanaler jape

Det bästa är att golvkanalen har samma höjd som distansmattan, vilket inte påverkar bygghöjden. Det innebär att om du vill minimera bygghöjden, kan du placera övergolvet direkt ovanpå distansmattan.

För att underlätta monteringen finns tillbehör som golvstos för tilluftsdonet och Jape Punktsug, samt en golvstos med röranslutning. Dessa tillbehör förenklar installationsprocessen och säkerställer en smidig och effektiv användning.

Täta tätningar 

Säkerheten mot luftläckage är mycket hög i Jape Ventgolv-systemet. Samtliga tätningar mot betongen är placerade på ovansidan av distansmattan. Jape Tätband, som är 100 mm brett och försedd med en beläggning av aluminium/plastfolie, monteras så att hälften sitter på distansmattan och den andra hälften på betongen. Genom denna tätningsmetod har man fullständig kontroll över lufttätheten, och eventuella luftläckor kan enkelt åtgärdas.

tata tatningar

Jape Tätband är enkelt att installera, kontrollera och, vid behov, komplettera. En ytterligare fördel med denna tätningsmetod är att den förhindrar inträngning av kall utomhusluft i det ventilerade golvet från eventuellt otäta ytterväggssyllar.

Samtliga tätningselement i Jape Ventgolv är dessutom hållbara och pålitliga, med åldersbeständighet, motstånd mot fukt och alkali, och de har genomgått tester utförda av RISE Research Institutes of Sweden.

Tilluftsdon med diskret design

Tilluftsdonen är det enda synliga elementet i rummet som indikerar att ett Jape Ventgolv är installerat. Dessa tilluftsdon finns i tre olika varianter: den vanliga varianten för golv i torra utrymmen, en speciell variant för golv med mattupvik, och en anpassad variant för ventilerade väggar.

tilluftsdon

Tilluftsdonen för golv är kompakta och diskreta, med dimensioner på endast 136 mm i bredd, 95 mm i höjd och ett utstick på 33 mm från väggen.

Tilluftsdonen för väggar har en 80 mm röranslutning på baksidan, vilken kan kopplas till kanalen i exempelvis en ventilerad vägg. Deras mått är 110 x 110 mm och en djup på 12 mm. Om det behövs, kan tilluftsdonen för väggar även användas på golvet om tilluften behöver tas från ett angränsande rum.

Dessa tilluftsdon kommer som standard i färgen vit, men de kan specialbeställas eller målas i en valfri kulör för att passa in i den önskade inredningen.

Fläkt som är kompakt

Jape Fasadfläkt STD är en kompakt fläkt avsedd för utvändig montering på byggnadens fasad. Den har en storlek som är något mindre än ett A4-papper och har en tjocklek på 6 cm. Under locket finns en radialfläkt, och på baksidan finns en 80 mm spirorörsanslutning. Denna fläktmodell, Jape Fasadfläkt STD, är lämplig för att ventilera ytor upp till cirka 200 m². Genom att placera fläkten på utsidan av fasaden undviker man att ha skrymmande fläktar inomhus, och i många fall kan man minimera störande rördragningar.

kompakt flakt

Det är också värt att notera att Jape Fasadfläkt STD finns i en variant för invändig montering om så önskas.

I system där Jape Ventgolv används är den vanliga rördimensionen oftast 80 mm. Det innebär att eventuell inbyggnad sällan blir alltför störande. För större projekt där större fläktar används kan det dock krävas större dimensioner på rördragningen.

Läs gärna mer om våra tjänster inom ventilerade golv här

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight