TJÄNSTER

Mögelsanering – För en sund inomhusmiljö!

Om man har otur kan man få problem med mögel och bakterier i hemmet. Eftersom att möglet kan ha en negativ påverkan både på de som bor i hemmet och på det angripna materialet är det viktigt att möglet saneras. UAMS utför mögelsanering i Stockholm och runt om i Mälardalen.

Mögelsanering i många utrymmen

Vissa delar av ett hem kan vara särskilt benägna att bli utsatta för mögel. I husets fuktigare delar som på vinden och i anslutning till våtutrymmen är fuktnivåerna ofta högre, vilket ger gynnsamma förhållanden för möglet att växa. Mögel och bakterier kan alltså innebära ett flertal risker och för att bli kvitt möglet när det väl har fått fäste i material i hemmet kan någon typ av mögelsanering behövas.

Vilken metod som används vid saneringen av möglet beror på i vilket utrymme av hemmet som skadorna finns samt hur omfattande de är. Några exempel på metoder som används vid en mögelsanering är isblästring, torrsugning och foggning. Kortfattat kan det beskrivas som att vid en isblästring blästras det skadade materialet med så kallad torr-is, vid en torrsugning sugs det skadade materialet upp med hjälp av en sugbil och vid foggning används en särskild dimma som angriper materialet. Läs mer om isblästring, torrsugning eller foggning


Det första steget innan en mögelsanering utförs är en mögelteknisk besiktning där man går igenom huset för att se mögelskadornas omfattning. Därefter kan det bli aktuellt med en mögelsanering.

Kontakta UAMS för mögelsanering

Det kan vara svårt att upptäcka exakt var man har mögel i hemmet och sedan veta hur man ska få bukt med problemen för att undvika hälsorisker och stora renoveringar om skadorna blir allt för stora. UAMS utför mögelutredningar och mögelsaneringar i Mälardalen i bland annat Stockholm, Västerås, Enköping, Götebor, Malmö, Sundsvall och Uppsala med omnejd.

Hör gärna av dig för effektiv mögelsanering som ger en sundare miljö i hemmet.

Läs även gärna mer om definitionen av mögel

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight