31 januari 2022

7 viktiga saker om mögelproblem vid husköp

Att köpa ett nytt hus kan vara ett av de största besluten du kommer att fatta i ditt liv. Oavsett om det är första gången du köper en bostad eller om du flyttar in i ditt drömhem kan processen vara skrämmande och stressande. Det sista man vill ha är mögelproblem eller andra tråkiga överraskningar. Innan du börjar titta på hus till salu i t.ex. Stockholm, Västerås eller Uppsala bör du se till att du vet vad du kan förvänta dig. Detta inkluderar att hitta en fastighetsmäklare, förhandla om priset och se till att du får mest pengar för ditt hem.

Samtidigt uppstår frågor om ansvar, både för försäljaren och köparen. Vad händer om det finns dolda fel som t.ex. mögelproblem eller förhöjda värden av radon? Det är inte säkert att du känner mögellukt, men problem kan dölja sig under ytan. Vad är egentligen ett dolt fel? Ingår eventuella mögelproblem eller radon i en sådan undersökning? Låt oss redan ut några av reglerna.

Real estate home are pointing to insurance contract signing and are explaining
Mäklaren, säljaren och köparen har alla olika ansvar.

1. Vad har säljaren för ansvar vid försäljning av hus?

Säljaren för en fastighet har ansvaret att redogöra för alla kända fel och kan lämna garantier för att vissa saker fungerar och är i bra skick. Då behöver köparen inte kontrollera detta, utan ansvaret hamnar hos säljaren. Om säljarens information inte stämmer med verkligheten kan köparen ha rätt till avdrag på priset, eller om felet är allvarligt häva köpet helt.  

2. Vad har köparen för ansvar vid husköp?

Hur är det då med köparens ansvar? Köparen kan också kräva återbetalning om huset har sålts med ett fel som säljaren undanhållit eller felinformerat om. Men undersökningsplikten hamnar i huvudsak hos köparen. Därför är det viktigt att göra en besiktning och vid misstanke även en undersökning som är utanför vanlig besiktning, nämligen mögelbesiktning och radonbesiktning.

3. Mäklaren ska ge dig som säljer skriftlig information om köparens undersökningsplikt

Både husköp och försäljning kan kännas skrämmande som det ofta gör med livets stora beslut. Därför är det viktigt att ha bra hjälp och information i hela ledet. Där är mäklarens roll viktig. Mäklaren arbetar både för säljaren och köparen.

En som ska köpa bostad måste informeras av mäklaren skriftligt att denne har undersökningsplikt. Det betyder att köparen bland annat behöver försäkra sig om att bostaden inte har mögelproblem eller radonproblem.

4. Köparen har huvudansvar att undersöka bostaden

Mäklaren själv besitter ofta en del kunskap om fastigheter och bostäder, och mäklaren bör uppmuntra köparen att undersöka skicket på bostaden innan köpbeslutet tas. Mäklaren ska också se till att köparen får tillräcklig tid på sig att göra en undersökning.

Ibland kan det av olika orsaker inte finnas den tiden, men då kan mäklaren föreslå en besiktningsklausul. I korta drag innebär det ett undantag, där köparen kan häva köpet i efterhand om det visar sig finnas väsentliga fel i bostaden som inte denne blivit informerad om.

mögelproblem radon husköp
Undersök före köp, inte efter. Och tänk på att allt inte ingår i en vanlig besiktning.

5. Köparens rättigheter är begränsade om denne försummat sin undersökning

Om köparen inte undersökt bostaden enligt sin skyldighet och senare upptäcker fel i bostaden (som hade upptäckts vid en besiktning) så kan denne inte få ersättning för det. Därför är det så viktigt att man som köpare genomför en undersökning av bostaden.

6. Vad är ett dolt fel?

Ett dolt fel är ett fel som redan fanns i bostaden vid köptillfället, men som inte kunde bli upptäckt vid en noggrann undersökning. Det kan även vara ett fel som köparen inte kan ha haft orsak att räkna med utifrån bostadens ålder, konstruktion eller övriga egenskaper.

7. Betyder "besiktad" att det inte finns radon eller mögel?

En besiktning är en byggteknisk undersökning av bostaden. Den täcker dessvärre inte hela undersökningsplikten. Besiktningen omfattar normalt inte el-, värme-, vatten- eller sanitetsinstallationer. Inte hellervitvaror, eldstad/skorsten eller bostadens ventilation. Om fastigheten har andra byggnader så innefattas inte heller dessa. Energideklarationen är också utanför besiktningen och räknas som en separat egen tjänst.

För att upptäcka problem med radon, mögelproblem och fuktskador kan det krävas separata undersökningar. UAMS är specialist på radonsanering, mögelsanering och förebyggande åtgärder mot dessa i Stockholm, Västerås, Uppsala med omnejd.

Om du vill kan du även läsa vidare på följande ämnen:

10 tecken på att det finns mögel i huset

Vad har man för ansvar vid husköp?

Vågar man köpa ett hus som luktar mögel?

Hallå Konsument: Hyra och köpa boende

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight