17 juni 2022

Avfuktning av krypgrund – därför så viktigt

Krypgrunder är viktig del av ditt hus och påverkar din hälsa och din elräkning på ett rätt påtagligt sätt. Många hus är i behov av avfuktning av krypgrund. Faktum är att hälften av luften som cirkulerar i ditt hem kommer från krypgrunden eller källaren. Kondens och fukt i krypgrunden kan orsaka många problem såsom tillväxt av mögel, dammkvalster och bakterier. Men problemet kan enkelt lösas genom att avfukta krypgrunden och hålla den torr. 

Identifiera närvaron av fukt i krypgrunder 

Fukt i krypgrund kan i vissa fall vara lätt att identifiera genom den uppenbara skada den gör på strukturen. Men i vissa fall kan skadorna vara mer subtila och dolda, vilket påverkar inte bara husgrunden utan även skicket på de övre våningarna i huset.  

Avfuktning av krypgrund kan behövas.

Här är några sätt på vilka fukt i krypgrunderna kan visa sig: 

  •     Unken lukt 
  •     Mögel och mögeltillväxt 
  •     Buktande trägolv 
  •     Stinkande och fuktiga mattor 
  •     Ökade kostnader för värme, kyla och ventilation 
  •     Minskad livslängd på takbeläggning och tak. 

Fukt kan komma in i krypgrunder på grund av en mängd olika orsaker. Exponerad fuktig jord, VVS-läckor, mättad grundvattennivå och för fuktig luft är några av de sätt på vilka fukt kan ställa till problem i krypgrunder. 

Steg för att avfukta krypgrunder 

Identifiera orsaken till närvaron av fukt 

Det första steget är att noggrant undersöka krypgrunden för att identifiera källan till problemet. När du inspekterar krypgrunden måste du leta efter sprickor i grunden, VVS-läckor eller någon annan vattenkälla som kommer in i utrymmet. Åtgärda VVS-läckor och isolera rören i krypgrunderna innan avfuktningsproceduren påbörjas. Om du stöter på sprickor i grunden, ring en professionell för att bedöma problemet och sedan besluta om tillvägagångssättet. 

Ta bort fuktkällor och vattenpölar  

När du har åtgärdat eller identifierat källan till problemet, ta bort allt som bidrar till att upprätthålla fukten i krypgrunden. Kontrollera dräneringen för att säkerställa att den fungerar effektivt. Utöver detta, ta bort eventuell våt isolering eller skräp som skulle ha samlats i krypgrunden. 

Rengör krypgrunden noggrant 

Närvaron av fukt kan leda till mögel och mögeltillväxt i krypgrunder. Det är nödvändigt att rengöra krypgrunden noggrant efter avfuktning eller torkning för att säkerställa bra luftkvalitet. Mögel måste skuras bort från ytan med t.ex. blekmedel. VVS-läckor och ventiler i krypgrunden kan också leda till gnagarangrepp. Det är viktigt att kontrollera om det finns angrepp av gnagare innan du torkar och tätar krypgrunderna för att säkerställa att utrymmet förblir rent. 

Förhindra att fukt kommer in i krypgrunder 

Det sista steget i processen innebär att krypgrunderna tätas för att förhindra att fukt kommer in igen. Detta kan uppnås genom att inkapsla krypgrunden eller täcka hela utrymmet med en ångspärr. Den underliggande principen som är involverad i båda processerna är likartad och använder ett ark för att förhindra att fukt kommer in i krypgrunden. En ångspärr är en 4 till 6 mil tjock plastskiva som hindrar fukt från marken att komma in i krypgrunden. Å andra sidan innebär inkapsling av krypgrund att täta alla kanaler, luftventiler, sprickor och hål innan området täcks med ett 12 till 20 millimeter tjockt ark. 

Med omfattande kunskap och ett erfaret team av duktiga sanerare och hantverkare kan UAMS hjälpa dig att identifiera problem med fukt i din krypgrund och åtgärda dem.  

Vi erbjuder inspektioner och ger kostnadsfria offerter för att ge våra kunder möjlighet att fatta det bästa beslutet för deras hem. Ring oss idag och låt oss hjälpa dig att hålla ditt hem säkert, hälsosamt och bekvämt. 

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight