11 februari 2021

Boka in vårens PCB-sanering!

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Vi hjälper dig! På UAMS har vi stor erfarenhet av att sanera PCB och vi tar hand om er fastighet från inventering till bortförsel av avfall på ett säkert sätt.

PCB – ett hälsoskadligt ämne

PCB, eller polyklorerade bifenyler som det egentligen heter, är ett miljögift som främst finns i fogmassor men även i isolerrutor, elektrisk utrustning och i golvmassor. Användningen av ämnet förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Äger du en fastighet som byggdes mellan 50- och 70-talet finns det alltså en stor risk att byggnaden innehåller PCB. Då är det viktigt att du tar reda på om det finns höga halter av PCB i fogar och golvmaterial. Visar det sig att så är fallet måste du sanera. Vi på UAMS har omfattande kompetens inom PCB-sanering och finns till din tjänst i Stockholm, Uppsala och Västerås.

Läs mer om PCB-sanering i Stockholm, Uppsala och Västerås

Här kan du hitta PCB

Det finns vissa utrymmen i en fastighet där PCB oftast brukar hittas. Dessa utrymmen är bland annat:

  • Runt fasadelement och beklädnadsmaterial av skivor, exempelvis av natursten
  • Runt dörrar och fönster i fasader
  • Runt dörrar, glaspartier och fönster inomhus
  • Under trösklar
  • Mellan trappor och anslutande väggar
  • Vid balkonger i anslutning till fasad och mellan balkonggolv och sidor
  • Dolt, till exempel bakom plåtfasader och lister runt fönster
  • I plastbaserade golvmassor. Golvmassorna är halkskyddande med kornighet i ytan och har lagts in i till exempel storkök och industrilokaler.
  • I små kondensatorer i elmotorer och lysrörsarmaturer samt i större kondensatorer och transformatorer. I byggnader kan det förekomma kondensatorer med PCB i lysrörsarmaturer, oljebrännare, cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar.

Detta gäller för dig som fastighetsägare

Är du fastighetsägare är du skyldig att inventera och sanera byggnader och anläggningar från PCB. Inventeringen görs av en miljökonsult som har erfarenhet av byggnadsinventeringar. Visar det sig att byggnaden innehåller höga halter av PCB måste du sanera. UAMS erbjuder tjänster för hantering och sanering av PCB i Mälardalen, Stockholm, Västerås och Uppsala. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du behöver hjälp med att sanera PCB.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight