26 oktober 2023

Mögel i huset? Detta säger försäkringsbolag

Ingen vill naturligtvis stöta på mögel i sitt hus eller villa, men tyvärr upptäcker många husägare mögelskador ändå. Är du en av dem? Men betalar försäkringsbolag ersättning för sanering och återställning om du drabbas av mögelangrepp eller hussvamp.

Vad är mögel?

Mögel är en typ av svamp som förekommer naturligt i vår miljö och i naturen. Det är en mikroorganism som trivs på fuktiga platser och kan sprida sig genom att bilda små sporer. Mögel kan förekomma i olika former och färger, och det kan växa på olika ytor, inklusive byggmaterial, väggar, tak, och även organiskt material som trä och papper.

När mögel växer inomhus kan det orsaka problem eftersom det kan skada byggnadsmaterial och interiör, och det kan också påverka inomhusluftkvaliteten negativt. Dessutom kan mögelutsöndra ämnen som kan vara potentiellt skadliga för människors hälsa. Exponering för mögelsporer och dess allergiframkallande eller toxiska ämnen kan leda till hälsoproblem, inklusive allergiska reaktioner och andningsbesvär.

Mögel är vanligtvis förekommande i fuktiga och dåligt ventilerade områden, som källare, badrum och andra platser med hög luftfuktighet. För att förebygga mögelproblem är det viktigt att hantera och kontrollera fuktighet i hemmet och att vidta åtgärder för att förhindra fuktintrång och läckage.

betalar försäkringsbolag för mögelsanering?

Vilka mögelskador täcker försäkringen?

Hur din försäkring täcker mögelskador beror på vad som har orsakat möglet. Din villaförsäkring och fritidshusförsäkring kan täcka kostnader för sanering av mögel, men detta gäller endast om möglet har uppstått på grund av översvämning eller läckage från ditt hus vatten- eller avloppssystem.

Med andra ord, om du har drabbats av läckande rör eller skador orsakade av en trasig tvätt- eller diskmaskin, täcker normalt sett din villaförsäkring mögelskador. Men om möglet har andra orsaker är du inte lika väl skyddad.

Ersättning för skador orsakade av äkta hussvamp ingår i både villa- och fritidshusförsäkringen.

Vilken ersättning kan jag förvänta mig för mögelskador i mitt hus?

För att få ett tydligt besked om ersättning behöver du göra en skadeanmälan. Där bedöms vad som har inträffat och hur din försäkring täcker dina mögelskador.

Ja eller nej för ersättning från försäkringsbolag för mögel

När får man inte ersättning av försäkringsbolag för mögel?

Ersättning kan nekas om möglet är resultatet av att huset:

 • Har drabbats av markfukt, vilket innebär att vatten har stigit upp genom golvkonstruktionen.
 • Har bristfällig dränering runt grunden, vilket har lett till stagnerande vatten och ökade fuktvärden i golv och väggar.
 • Har bristfällig ventilation.

För att veta mer i detalj hur ditt försäkringsbolag gör, kontakta dem här:

Skadeanmälan Trygg-Hansa

Skadeanmälan hos If

Skadeanmälan Folksam

Skadeanmälan ICA Försäkringar

Skadeanmälan Länsförsäkringar Stockholm

Så undviker du mögel i ditt hus eller villa:

 • Anlita alltid en kunnig fackman för arbete som involverar vatten.
 • Håll koll på luftfuktigheten. Om du misstänker hög luftfuktighet hemma, kontakta en specialist som kan utreda orsaken innan mögelskador uppstår.
 • Inspektera ditt hem för läckor och åtgärda dem så snart de upptäcks. Det kan vara en god idé att ta hjälp av en professionell för att lokalisera eventuella läckor.
 • Placera underlägg under alla apparater i köket som använder vatten, såsom kylskåp, frys, diskmaskin och andra apparater. Dessa underlägg leder vattnet till golvet om en läcka skulle inträffa, vilket gör det enklare att upptäcka läckan.
 • Se till att din villa har god ventilation.

Hur upptäcker du mögel?

Det enklaste sättet att upptäcka mögel är med blotta ögat. Det ser oftast ut som ludd eller damm, men det kan också visas som små prickar eller pulver. En annan indikation kan vara en obehaglig lukt. Om din bostad börjar lukta fuktigt, jordigt eller som en källare, kan detta vara tecken på att mögelsporer är närvarande. Det är dock viktigt att komma ihåg att vissa mögelarter inte avger någon lukt alls, så man bör inte utesluta mögelangrepp enbart baserat på lukt. För att vara säker behöver en utredning göras.

Olika typer av mögel i huset

Det finns flera vanliga mögelsorter som förekommer i villor och bostäder, var och en med sina egna kännetecken:

 • Vitmögel: Har en ljus färg och förväxlas ibland med damm. Det är vanligtvis den första mögelsorten som påverkar hus med höga fuktnivåer och den återfinns främst i källare, krypgrunder och på vindar.
 • Blåmögel: Kallas även för blånadssvamp och ger ytor en blå, grön eller grå färg. Den trivs ofta på trämaterial.
 • Rödmögel: Förekommer där luftfuktigheten är hög, såsom i badrum och duschrum eller efter översvämningar.
 • Svartmögel: Har en mörk eller svart färg och bildar ofta små kluster av prickar.
 • Hussvamp/Rötsvamp: Angriper vanligtvis trämaterial och liknar ett brunt pulver. Den påträffas ofta runt trösklar, dörrar och fönster.

Mögel i badrummet

Mögel i badrummet är särskilt oönskat, eftersom det är ett utrymme för personlig hygien och tvätt. Badrummet är särskilt mottagligt för mögel på grund av den höga fuktigheten där. Det kan påverka badrumstaket, fönster och fogar, men det går oftast relativt enkelt att ta bort möglet. Användning av ättika, citronsyra och effektiva rengöringsmedel är vanliga rekommendationer. Om mögelangreppet orsakades av en läcka från tvättmaskinen eller ett rör kan du vanligtvis få ersättning genom din hemförsäkring.

Mögel på vinden

Vinden är en vanlig plats där mögel kan uppstå, oftast på grund av hög luftfuktighet och bristande ventilation. Det kan vara svartmögel eller vitmögel, och det visas vanligtvis som små prickar eller damm, ofta på taket. Även om du inte spenderar mycket tid på vinden eller märker av möglet är det viktigt att ta bort det och förebygga nya angrepp, eftersom det kan orsaka allvarliga skador på ditt hus. Läs mer om mögel på vinden i vår kunskapsbank.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight