5 maj 2022

8 saker du behöver veta om äkta hussvamp sanering  

Serpula lacrymans – även känd som äkta hussvamp – är kanske den allvarligaste formen av svampangrepp i fastigheter. Den angriper virke och genererar fukt genom att smälta ytan den växer på. Till skillnad från den mindre farliga våtrötan kan hussvamp (torröta) spridas genom fuktigt tegel och gips, vilket gör att den lätt kan spridas i en byggnad. Därför kräver hussvamp sanering.

hussvamp06

Hussvamp livnär sig normalt på skogsvirke men är känd för att även påverka virket i både fartyg och byggnader. Den äter sig in i cellväggarna i träet, vilket orsakar att träet blir torrt, sprött och förlorar sin bärande styrka. Torrötsvampen använder icke-enzymatiska mekanismer för att modifiera lignin och initiera nedbrytningen av cellulosa. Håll i hatten nu … hydrolytiska cellulaser och oxidativa enzymer används sedan för att helt bryta ner och metabolisera cellulosan.  

Även försäkringsbolagen berättar att problem med husvvamp ökar pga fuktigare klimat.

Olika myter förknippade med hussvampens negativa egenskaper leder ofta till att man använder hårda och destruktiva saneringsmetoder, som orsakar mer skada på byggnaden än själva svampen.  

Men man kan ändå konstatera att hussvampen är en av de svåraste typerna av röta att behandla och kan till och med leda till att timmer och tegel i extrema fall kollapsar.  

Hälsorisker med hussvamp 

Av alla träsvampar är torrröta en av de farligaste, inte bara för din byggnads strukturella hållfasthet, utan på grund av det underliggande fuktproblem det representerar. Även om torröta i sig inte kommer att orsaka för många hälsoproblem, kan det orsaka kostsamma strukturella skador som så småningom kommer att bli en hälsorisk.  

Torröta tros inte producera några giftiga kemikalier eller föreningar och är därför inte ett alltför stort hot mot din hälsa direkt, dock har ett litet antal fall av överkänslighet mot svampen rapporterats. Däremot indikerar förekomsten av torröta i ditt hem höga nivåer av fukt och kondens, vilket kan orsaka andningsproblem och förvärra underliggande tillstånd, såsom astma.  

Dessutom äter torröta igenom ditt virke, vilket får dem att försvagas och så småningom kollapsa – detta kan orsaka allvarliga olyckor och säkerhetsproblem.  

hussvamp01

Hussvampens tillväxtcykel 

När sporer slår rot på ett stycke “gästvänligt” trä börjar de slå rot. Dessa rötter, eller hyfer, växer och smälter samman för att skapa en vit, fluffig utväxt som kallas mycel. Myceltillväxten försvagas så småningom av exponering för solljus eller frånvaro av fukt, luft eller förbrukningsbart trä. I detta skede börjar svampen producera sporhöljen som kallas sporoforer, som släpper ut fler sporer i luften. De nya sporerna sprids sedan och landar på ytor, vilket orsakar mer torröta när förhållandena är rätt.  

Hussvamp sanering 

Att få bort hussvamp grundligt är komplext och bör endast utföras av professionella. Det enskilt viktigaste steget för att behandla ett hussvamp är att bli av med fuktkällan. Det kan handla om att reparera ett skadat tak eller vägg, byta ut otäta rör eller andra åtgärder. Efteråt måste själva träet torkas genom avfuktning, och du kanske vill lägga till ytterligare ventilation för att minska luftfuktigheten.  

Efter att dessa grundläggande steg har vidtagits finns det flera behandlingsalternativ att tillgå.  

Borater för att sanera hussvamp 

Boratbaserade lösningar används ofta för att behandla trä, och kan också användas som ett sätt att förstöra hussvamp. Denna metod går ut på att antingen borra hål i det angripna träet och injicera en boratlösning eller spraya lösningen över det infekterade träet.  

Boracol är ett träskyddsmedel som kan användas. Beläggningen kan skydda ditt virke i många år. En stor nackdel med att använda borater är det faktum att de är vattenlösliga. Även om detta hjälper dem att penetrera träet djupare, betyder det också att den skyddande beläggningen kommer att tvättas bort med tiden om det finns ett pågående fuktproblem.  

Glykol – kemisk behandling mot hussvamp 

En annan populär kemisk behandlingsmetod, glykol är en kemisk komponent i frostskyddsmedel och andra avisningslösningar. Etylenglykol kan orsaka allvarliga hälsoproblem med för mycket exponering. 

Propylenglykol tillverkas alternativt med mindre giftiga kemikalier. Medan glykolbehandlingar kan spädas ut eller sköljas bort i en miljö med hög fuktighet, kan den sprayas på målade eller belagda träytor och absorberas snabbt i träet utan att skada ytan. Undantagen från detta är epoxi och polyuretan, som är mer resistenta.  

Värme kan döda hussvamp 

Hussvamp är känsligt för höga temperaturer. Således kan vissa värmebehandlade metoder som används vid skadedjursbekämpning också användas för att behandla hussvamp. Två av dessa metoder är värmegasning och mikrovågsbehandling. För tekniker för värmegasning täcks specifika rum eller till och med hela ditt hem av presenning. Alla värmekänsliga föremål tas bort från behandlingsområdet, som sedan värms upp för att torka ut och döda svampen. Denna metod kan vara en mer kostsam lösning och är inte alltid tillgänglig eller möjlig att genomföra.  

Alternativt är mikrovågsbehandling en nyare metod som kräver specialutrustning. Användningen av mikrovågor kan vara effektiv, men det är också kostsamt och kan bara riktas mot små områden. Mikrovågsbehandling kan också orsaka värmeskador, vilket gör användningen mycket mindre gynnsam än andra, mer beprövade metoder.  

Huskurer mot äkta hussvamp 

Även om det inte är lika effektivt, är det möjligt att bekämpa hussvamp med hjälp av en del vanliga hushållsprodukter. Många av dessa produkter förändrar träets pH-balans, vilket gör det mindre gästvänligt för hussvampen.  

huskurer mot hussvamp sanering

Exempel på vanliga hushållsprodukter som används inkluderar väteperoxid, bakpulver och vinäger. Det finns några kommersiella fungicider gjorda av liknande ingredienser, även om kemiska fungicider har fler fälttester.  

Byta material som blivit angripet av hussvamp 

En mycket effektiv metod är förstås att ta bort allt trä som drabbats av hussvamp och ersätta med nytt material. De omgivande områdena bör behandlas med fungicider för att döda eventuella ytterligare spår av svampen så att problemen inte uppstår igen och man får börja från ruta noll.  

Att ersätta angripet material med nytt är den traditionella metoden för att bekämpa hussvamp, eftersom hussvampen alltid ansetts vara mycket svår att sanera. I takt med att fler metoder uppstår för att bli av med hussvamp, för mindre kostnad och ansträngning, blir det mindre vanligt att ersätta trä som inte har blivit allvarligt angripet. 

Misstänker du hussvamp – vi hjälper dig 

Slå en signal till oss på 0200 77 55 77 eller använd kontaktformuläret här. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig så att du kan säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.  

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight