12 september 2022

Kombon som kan sänka dina energikostnader upp till 90 %

Detta är inte clickbait – vi lovar. Rätt värmepump i kombination med lösullsisolering kan sänka dina energikostnader med upp till 90 %! Det är inte magi, bara en smart användning av fysikens lagar.

Luftvärmepumpar blir allt mer på modet i en värld som måste minska koldioxidutsläppen snabbt samtidigt som energikostnaderna skjuter i höjden. I byggnader fixar luftvärmepumpen rumsuppvärmning och vattenuppvärmning – och ger kyla på varma sommardagar som en bonus. En bra lösullsisolering håller värmen (och kylan) inne.

En värmepump utvinner värme utifrån, koncentrerar den (med hjälp av en elektrisk kompressor) för att höja temperaturen och pumpar värmen dit den behövs. Faktum är att tusentals svenska hem redan har "värmepumpar" i form av kylskåp.

Redan innan sanktionerna för rysk gas så har luftvärmepumpar blivit riktigt populära i Sverige – även i kalla klimat längre norrut. Men det finns även andra typer av värmepumpar, vilka du kan läsa om på Energimyndighetens webbplats.

Hur stora blir energibesparingarna?

I förhållande till en direktverkande eluppvärmning, beräknar man att en värmepump kan spara 60-85% på energikostnaderna.

Om du istället för att exportera ditt överskott av solenergi från taket använder den för att driva en värmepump kan besparingarna bli riktigt stora.

Fördelar med värmepump och lösullsisolering

Värmepumpar är också bra för klimatet. Mina beräkningar visar att en typisk värmepump som använder genomsnittlig svensk el kommer att minska utsläppen med ungefär en fjärdedel i förhållande till gas (som iofs är ovanligt i Sverige) och tre fjärdedelar i förhållande till en elektrisk fläkt eller panelvärmare.

I kombination med lösullsisolering blir inomhusklimatet dessutom jämnare och behagligare. En jämn inomhustemperatur gör att kondens inte bildas och att luftfuktigheten inomhus hålls på bra nivåer. Det gör att man undviker problem med fukt och det som livnär sig på fukten – mögelsporer.

Läs mer om lösullsisolering på:

Lösullsisolering Stockholm

Lösullsisolering Uppsala

Värmepumpar som finns tillgängliga idag uppnår 300-600 % verkningsgrad – det vill säga för varje förbrukad enhet el producerar de tre till sex enheter värme. Värmepumpar kan också fungera under frysförhållanden.

Hur är detta möjligt när den maximala effektiviteten för direktverkande el är 100 % och kall luft är ... kall?

Det är inte magi. Tänk på ditt kylskåp, som är en liten värmepump. Inuti kylen finns en kall panel som kallas en förångare. Det absorberar värme från den varma maten och andra källor, eftersom värme flödar naturligt från ett varmare föremål till ett svalare föremål. Elmotorn under kylen driver en kompressor som koncentrerar värmen till en högre temperatur, som den dumpar i ditt kök. Sidorna och baksidan av ett typiskt kylskåp blir varma när detta händer. Så ditt kylskåp kyler maten samtidigt som det värmer upp köket lite.

En värmepump följer termodynamikens lagar, vilket gör att den kan arbeta med verkningsgrader från 200 % till över 1 000 % i teorin. Men ju större temperaturskillnaden är, desto mindre effektiv är värmepumpen.

Om en värmepump behöver hämta värme från omgivningen, hur kan den fungera i kallt väder? Kom ihåg att ditt kylskåp håller frysdelen kallt samtidigt som värmen pumpas in i ditt kök. Fysikens lagar spelar in. Det vi upplever som en kall temperatur är faktiskt ganska varmt: allt är relativt.

Yttre rymden är nära en temperatur som kallas absolut noll, noll grader Kelvin eller –273 ℃. Så en temperatur på 0 ℃ (vid vilken vatten fryser), eller till och med den rekommenderade frystemperaturen på -18 ℃, är faktiskt ganska varm i förhållande till yttre rymden.

Huvudproblemet för en värmepump i "kallt" väder är att det kan bildas is på dess värmeväxlare, eftersom vattenånga i luften kyls och kondenserar och sedan fryser. Denna is blockerar luftflödet som normalt ger den "heta" luften till värmepumpen. Värmepumpar kan designas för att minimera detta problem.

Hur väljer du rätt värmepump för ditt hem?

Större värmepumpar är dyrare, så onödig överdimensionering kan kosta mycket mer. Dessutom kan isolering, tätning av drag och andra byggnadseffektivitetsåtgärder köpa en mindre, billigare värmepump som kommer att använda ännu mindre energi och ge bättre komfort.

Om du är intresserad av lösullsisolering, kontakta oss nedan så berättar vi gärna mer.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight