9 mars 2021

Kontrollera asbest innan renovering

2021-03-09

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1950 och 1970? Då finns det en stor risk att byggnaden innehåller det hälsoskadliga ämnet asbest. Ska du dessutom renovera fastigheten är det viktigt att du kontrollerar så att byggnaden är fri från asbest.

Asbestsanering Stockholm

Användning förbjuden sedan 1982

Asbest har sedan lång tid tillbaka använts i byggnadsmaterial på grund av dess uthålliga och goda tekniska egenskaper. Ämnet har även en bullerdämpande och brandskyddande effekt med hög mekanisk smidighet. Efter att man upptäckt ämnets hälsorisker totalförbjöds användningen av asbest i Sverige 1982. Trots att användningen förbjudits kan ämnet än idag hittas kvar i byggnader landet över.

Asbest är mineralfibrer som är så små att de kan tränga in i kroppen genom inandning. Att få in damm med asbestfibrer i lungorna är farligt och kan leda till allvarliga sjukdomar. Asbest som är inkapslat utgör ingen fara, det är först när ämnet bearbetas som asbestfibrer kan frigöras och spridas ut i luften. Ska du därför genomgå en renovering är det därför av yttersta vikt att veta om material i till exempel väggar innehåller asbest innan rivningen påbörjas. Finns det misstankar om att ett material som ska hanteras kan innehålla asbest ska alltid en provtagning göras. Visar det sig att så är fallet krävs speciella skyddsåtgärder och utbildning för att skydda de berörda parter som deltar i renoveringsarbetet.

Här kan du hitta asbest

Asbest kan finnas på flera ställen i en byggnad. Vanligast hittar du ämnet i byggnader som byggdes mellan 50- och 70-talet i:

  • Isoleringsskivor i väggen 
  • Klinkers 
  • Ventilationskanaler 
  • Takpannor
  • Dörrar 
  • Elinstallationer 
  • Vatten och avloppsrör 
  • Oljelampor 
  • Fog till kakel 

Trygg asbestsanering i Stockholm

Alla som planerar att komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material ska innan arbetet börjar ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst. Vi på UAMS har rätt utbildning och flera års erfarenhet av säker asbestsanering.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight