10 juli 2020

Misstänker du halter av radon i huset? Utför radonmätning!

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller och blir då till en luktfri och osynlig gas. Därför kan det vara svårt att identifiera radon då det endast kan upptäckas genom att mätas. Gasen finns bland annat i inomhusluft och dricksvatten. Att leva i ett hus som av någon anledning innehåller radon kan i längden innebära en del risker. Därför är det viktigt att utföra en radonmätning för att säkerställa att huset inte har förhöjda värden.

Läs med om vår tjänst radomätning i Stockholm

Radon och dess risker

Finns det radon och radondöttrar i luften kan dessa följa med ner i luftrören och lungorna vid inandning. När radondöttrar sönderfaller avges alfastrålning som är mycket skadligt och kan leda till lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken, efter rökning, till lungcancer. Därför är det väldigt viktigt att göra en radonmätning för att säkerställa att det inte finns radon i hemmet.

Var hittar man radon?

Radonet hittas i olika typer av byggnadsmaterial, men det är även ett av de ämnen som finns i marken som kan ta sig in i huset genom jorden. Radonet kan även finnas i dricksvatten. För att veta om man har höga halter av radon i sitt hus och vart det kommer ifrån bör man utföra en radonmätning.

Alla byggmaterial som är gjorda av sten ger som regel ifrån sig en liten mängd radon. Men blåbetong är ett undantag. Det tillverkades från cirka 1930-talet fram till mitten av 70-talet. Det har bland annat används både som inner- och ytterbjälkar och kan ge ifrån sig stora mängder radon.

Vi utför radonmätningar i Stockholm

För att ta reda på om ditt hem har halter av radon och vart radonet kommer ifrån utför vi på UAMS radonmätningar. Sådana radonmätningar utförs snabbt av våra konsulter med hjälp av mätinstrument för att avgöra om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Vi kan också mäta var eventuell jordluft läcker in i huset. Med dessa radonmätningar samt med vår kunskap och erfarenhet som grund föreslår vi sedan åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet, som är 200 Bq/m³.

Har du några frågor eller misstänker du att ditt hus har halter av radon? Kontakta oss så hjälper vi dig! Vi på UAMS utför radonmätningar och radonsanering i hela Stockholm.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight