6 augusti 2018

Radon kan bli farligt med tiden

Det finns risker med att bo i en byggnad med radon, men det är framför allt om man utsätts för radon under många år som problemen kan komma.

asbestsanering

Riskerna med radonet ökar med åren

Vi blir dagligen utsatta för många olika typer av strålning och generellt sett innebär radonstrålningen inga stora risker. Om man bor i ett hus med radonstrålning under många år kan det dock innebära vissa risker och ju längre tid man bor i huset desto större blir riskerna.

I ett hus med radon sprids så kallade radondöttrar i radongas med luften och det är dessa som följer med inandningsluften ned i lungorna och kan medföra risker. Med tiden kan inandningen av radondöttrarna leda till att man får lungcancer. Det beräknas dock ta cirka 15 år innan man får lungcancer.

Om man är rökare så ökar risken betydligt att få lungcancer på grund av att man bor i ett hus med radon. Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att risken blir cirka 25 gånger så stor som om man inte är rökare.

Åtgärder för att motverka radonet

För att veta om det hus som du bor i har höga halter av radon kan en mätning göras. Om det visar sig att radonhalten är för hög finns det flera åtgärder som kan göras för att få ned halten. Om det handlar om att radon finns i byggmaterial i huset så kan man försöka förbättra ventilationen så att luftströmningen blir bättre och för med sig radongasen.

Om det istället är så att radon finns i vattnet kan man använda sig av en så kallad radonavskiljare som rengör vattnet. En sista åtgärd för dem som röker och bor i en byggnad med hög radonhalt är helt enkelt att dra ned på rökningen, vilket minskar riskerna att bli sjuk.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight