28 november 2020

Radon kommer från flertalet radonkällor

Det finns flera anledningar till att man får problem med radon i hemmet i exempelvis Stockholm, Uppsala eller Västerås. Det finns ett antal radonkällor som det är bra att hålla koll på för att kunna åtgärda problemen.

Radon

Läs mer också här om radonkällor

Radonkällor i naturen och i byggnadsmaterial

Att bo i ett hem där det finns problem med radon är negativt då det i värsta fall kan leda till hälsobesvär. Radonets radondöttrar följer med luften ned i lungorna där sönderfallet av dessa ger ifrån sig en strålning som kan leda till lungcancer. Det finns därför all anledning att hålla reda på vilka radonkällor som finns samt att åtgärda höga radonhalter genom radonsanering.

Radon kan ta sig in i hemmet på flera sätt. För det första så kan radon ta sig in i huset via marken. Genom skillnader i lufttryck kan luft med radon transporteras in i huset. I ett hus där bostaden ligger i en del av fastigheten som har markkontakt kan en mätning av radonhalten vara bra att ta hjälp med.

För det andra så kan radon också finnas i det byggnadsmaterial som användes för att bygga upp fastigheten. Längre tillbaka i tiden så användes blå lättbetong vid byggande av sådant som väggar och bjälklag. Detta är ett exempel på ett byggnadsmaterial som avger mer radon än andra typer av material.

Slutligen så kan man även få i sig radon från dricksvattnet, särskilt om man har vatten från en brunn som har borrats fram i berg.

Radonmätning och radonsanering från UAMS

Att åtgärda för höga nivåer av radon är alltså viktigt för att undvika de hälsorisker som kan finnas. UAMS utför både mätningar av radon samt radonsaneringar i städer som bland annat Stockholm, Uppsala och Västerås. Hör gärna av dig för din hjälp

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight