0 => Okänt fel: "Creating default object from empty value" på raden 135 i filen /var/www/vhosts/uams.se/platform/core/clTemplateHtml.php Radonsanering i Sigtuna

Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Radonsanering i Sigtuna

2016-03-17

En radonsanering gjordes i Sigtuna efter att man med hjälp av en radonutredning hade lyckats fastställa orsaken till de förhöjda radonhalterna. Nästa steg var att installera en radonsug vars uppgift är att sanera bort inkommande markradon. Det är väldigt viktigt att rätt radonåtgärd utförs eftersom åtgärden annars kan vara helt verkningslös eller i vissa fall till och med göra situationen värre. Därför är det otroligt viktigt att en utredning sker innan arbetet startar.

Hur fungerar en radonsug?

En radonsug sanerar radonet genom att sänka det existerande lufttrycket under fastigheten. Det sker genom att en fläkt suger till sig luft från olika punkter. Eftersom att fläkten monteras på tak eller vägg, krävs vanligtvis håltagning eller andra ingrepp på bostaden. Hur bra resultatet blir efter sugningen är väldigt individuellt, då marken där huset är byggt kan variera oerhört från hus till hus.

Gemensamt för alla radonsug är att installationen måste ske på så sätt att det inte stör omgivningen. Målet är att kunna utföra saneringen inomhus med hjälp av en liten och tystlåten radonsug. Vidare bör radonsugen installeras på en uppvärmd plats, där minimitemperaturen får vara omkring sexton grader Celsius.

Vad är fördelen med radonsug?

Det finns många fördelar med att använda sig av en radonsug för att eliminera existerande radon. För det första kräver det en låg elförbrukning i förhållande till flödet. Vidare fungerar den länge och är en relativt diskret installation. Slutligen har den ett bra flöde av luft i rören, som leder till bättre tryck i marken.