12 januari 2018

Radonsanering - vid höga radonhalter

Radon bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller och blir då till en osynlig och luktfri gas. Därför är radon svår att identifiera då det endast kan upptäckas genom att mätas. Gasen kan exempelvis finnas i inomhusluft och i dricksvatten. Radon mäts i Becquerel per kubikmeter.

Risker med radon

Om det finns radon och radondöttrar i luften följer det med ner i luftrören och lungorna vid inandning. När radondöttrar sönderfaller avges alfastrålning som är mycket skadlig och den kan även orsaka lungcancer. På andra plats, efter tobaksrökning, är radon den vanligast orsaken till cancern.

Var finns det och går det att åtgärda?

Den osynliga gasen förekommer i marken, byggnadsmaterial eller i dricksvatten. Beroende på hur hög halt av radon det finns och varifrån den kommer finns det flera åtgärder man kan ta till för att sänka halterna.

Läs mer om radonsanering här.

Markradon

Luften som finns i marken har i sig själv höga radonhalter. Men det är inte ett problem förens jordluften sugs in och halterna blir för höga. Majoriteten av Sveriges kommuner har kartor över vilka områden som kan ha hög-, medel- eller lågradonhalt.

Byggmaterial med radon

Alla byggmaterial som är gjorda av sten ger som regel ifrån sig en liten mängd radon. Men blåbetong är ett undantag. Det tillverkades från cirka 1930-talet fram till mitten av 70-talet. Det har bland annat används både som inner- och ytterbjälkar och kan ge ifrån sig stora mängder radon.

Dricksvatten med radon

Som regel är det inte några farliga mängder radon i dricksvatten men när det kommer till brunnar borrade i berg, kallkällor och brunnar som är grävda där vattnet kommer från berg finns det en risk att radonhalterna blir för höga.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight