Rivningsarbeten på SÖS

2016-09-22

Slutfört rivning/bortforsling av 300m2 överbetong på 9:e våningen på SÖS.