1 oktober 2018

Så går en PCB-sanering till

PCB är ämnen som förekommer i olika typer av byggnadsmaterial och som kan vara skadliga mot hälsan.

PCB-sanering

UAMS sanerar den skadliga PCB:n runt om i Stockholm, Västerås och Uppsala med omnejd.

Risker med kemikalierna PCB

PCB är namnet på 209 giftiga ämnen som upptäcktes under 60-talet. PCB-kemikalier har använts i en rad typer av industri- och byggnadsmaterial som fogmassa, transformatorer och värmeväxlare. Anledningen till att kemikalierna har använts är bland annat att de är tåliga mot värme och isolerar bra. Det är numera sedan länge förbjudet att använda sig av PCB, men då det har använts länge hittas det fortfarande i material runt om i landet.

PCB kan ha negativa effekter för både människor och djur. Det kan ha en negativ påverkan på sådant som hjärnan och nervsystemet. Ett problem är när PCB:n läcker ut i naturen genom att det material som innehåller PCB eldas upp eller på annat sätt hanteras som avfall.

Börjar med inventering och slutar med sanering

I villor som byggts mellan 50- och 70-talet kan PCB alltså hittas i fog- och golvmassor och detta är sådant som ska saneras. Om fog eller golvmaterialet innehåller 500 ppm eller mer måste det saneras.

Det hela börjar med en inventering av huset och en provtagning på sådant material som kan tänkas innehålla PCB och därefter kan en sanering göras. När saneringen sedan utförs är det viktigt att den görs på rätt sätt med rätt typer av säkerhetsåtgärder. Det är därför viktigt att se till att anlita en firma som är seriös och har rätt typ av kunskap.

Bland annat är det viktigt att allt material som blir över samlas upp på ett noggrant vis samt att de som sanerar har dammsugare som är kraftfulla nog att använda vid en sanering av PCB.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight