31 augusti 2023

8 steg för att säkra ditt hus från fuktskador och mögel innan Hans 2.0

Oväder kan utgöra en betydande risk för ditt hems struktur och inomhusmiljö. För att skydda din fastighet från potentiella fuktskador och mögelangrepp som kan uppstå under eller efter ett oväder, är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder och vara förberedd. Här är några steg du kan ta för att säkra ditt hem och minimera risken för fuktskador och mögel:

1. Kontrollera och rensa avloppssystemet

Öppna avloppssystem kan leda till vattenansamling runt ditt hus. Se till att takrännor är rena och fria från löv, grenar och skräp som kan blockera vattenflödet. Detta hjälper till att förhindra att regnvatten trängs upp på taket och orsakar läckage.

Tätar sprickor i fasad

2. Täta sprickor och fog

Undersök ditt hus för eventuella sprickor i väggar, tak eller fönster. Vatten kan tränga igenom dessa sprickor och orsaka fuktintrång. Använd lämpliga tätningmedel för att täta dessa områden och förhindra vattenläckage.

3. Säkra fönster och dörrar

Kontrollera att fönster och dörrar är ordentligt stängda och täta. Vid kraftiga vindar och regn kan icke-täta fönster och dörrar tillåta vatten att sippra in. Fäst eventuellt lösa ramar och tätningslistar för att säkerställa att vatten inte kan tränga in.

4. Skapa bra dränering

Om ditt hus har områden med låg lutning där vatten tenderar att samlas, överväg att förbättra dräneringssystemet. Användning av dräneringsdiken, kulvertar eller riktade sluttningar kan hjälpa till att leda bort överskottsvatten från din fastighet.

Kontrollera takets skick

5. Kontrollera takets skick

Ett välunderhållet tak är avgörande under oväder. Inspektera takets skick regelbundet och reparera eller byt ut skadade takpannor eller takplattor. En intakt takstruktur förhindrar vattenläckage och minimerar risken för fuktskador. Om du inte har pengarna just nu för att byta ett gammalt tak så finns det företag som tvättar och behandlar ditt befintliga tak. Rådgör med takexperter så att du vet om ditt tak kan få några extra år med hjälp av en sådan behandling.

6. Flytta värdefulla föremål till övre plan

Om du har värdefulla ägodelar i källaren eller bottenvåningen, överväg att flytta dem till en högre våning under ovädersvarningar. Detta minskar risken för att de ska skadas av eventuell översvämning eller fuktintrång.

Kontrollera ventilationen

7. Skapa god ventilation

Ventilation är nyckeln till att hålla luftfuktigheten under kontroll och förhindra mögeltillväxt. Se till att alla utrymmen, inklusive källare och vindar, har tillräcklig ventilation. Använd avfuktare om det behövs för att ta bort överskottsfukt från luften.

Läs mer om avfuktningsteknik här

8. Efter ovädret: inspektera och åtgärda

Efter ett oväder är det viktigt att inspektera ditt hem noggrant för eventuella skador. Identifiera områden med fukt eller vattenskador och vidta snabbt åtgärder för att torka och reparera dessa områden för att förhindra mögelangrepp.

Läs mer om mögelsanering

Genom att följa dessa åtgärder och vara proaktiv i att säkra ditt hem inför ett oväder kan du minska risken för fuktskador och mögel. Att vara förberedd och agera i förväg kan hjälpa till att bevara både din fastighets värde och ditt och din familjs välbefinnande.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer hjälp.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight