30 september 2019

UAMS utför många typer av saneringar

Vi på UAMS ser till att skapa sunda inomhusmiljöer i Mälardalen i städer som bland annat Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala. Bland våra tjänster finns bland annat ett flertal typer av saneringar.

Torrsugning

Läs mer om mögelsanering, PCB-sanering och asbestsanering

Mögelsanering, PCB-sanering, asbestsanering och radonsanering

Vi på UAMS utför ett flertal typer av saneringar med allt från mögelsaneringar och PCB-saneringar till asbestsaneringar och radonsaneringar. Våra kunder finns runt om i Mälardalen men även i andra delar av landet.

När man utför en mögelsanering kan man användas sig av olika metoder beroende på vilket utrymme som ska saneras och skadornas omfattning. Några alternativ är foggning, isblästring och torrsugning. Foggning är en mögelsanering där en speciell dimma används som angriper möglet, vid isblästring blästras det skadade materialet med torr-is och vid en torrsugning så suger man istället upp mögelskadat material med hjälp av en så kallad torrsug.

Asbestsanering och PCB-sanering är två saneringstyper där det finns risker inblandade. Detta eftersom asbest och PCB kan ha skadliga effekter på dem som kommer i kontakt med ämnena. En radonsanering är slutligen en saneringstyp som kan se olika ut beroende på var radonet kommer ifrån. Ett alternativ är att använda sig av mekanisk ventilation för att få bort radongaser.

Saneringar och utredningar

Det finns alltså många typer av saneringstyper och metoder. Vi hjälper dig i bland annat Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala med de ovan beskrivna saneringarna. Vid våra saneringar har vi både den rätta kunskapen och den rätta utrustningen för ett bra slutresultat.

Vi utför även sådant som mögelutredningar och besiktningar vilket är det första steget för att ta reda på om en mögelsanering behövs och vad som ska göras för att åtgärda problemen. Hör gärna av dig för att veta mer om saneringarna och de andra tjänsterna som vi erbjuder.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight