18 september 2020

UAMS utför PCB-sanering!

Har du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1956 och 1973? Då kan det finnas en risk att huset innehåller polyklorerade bifenyler (PCB). Om du äger ett sådant hus måste du ta reda på om det finns PCB i fogar eller golvmaterial. Visar det sig att byggnaden innehåller höga halter av PCB måste du sanera. Vi på UAMS har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från sanering till bortforsling av miljöfarligt avfall på ett säkert sätt.

Läs mer om våra tjänster inom PCB-sanering i Stockholm, Uppsala & Västerås

Ett hälso- och miljöskadligt ämne

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Användningen av ämnet förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Det är viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön. Trots att ämnet är förbjudet läcker PCB fortfarande ut till luft och mark från bland annat äldre fogmassor i byggnader. För att förhindra detta är det viktigt att du som fastighetsägare sanerar dina byggnader från PCB. Eftersom att PCB sprids ut i miljön har därför regeringen beslutat att alla byggnader, förutom enfamiljshus och tvåbostadshus, som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.

Här kan du hitta PCB i din fastighet

Ämnet kan finnas i fogmassor i byggnader som har byggts eller renoverats under perioden 1956–1973. PCB kan finnas i kondensatorer, isoleringsrutor samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv.

Inventera och sanera PCB

Som fastighetsägare är du skyldig att inventera och sanera byggnader och anläggningar från PCB. Inventeringen görs av en miljökonsult som har erfarenhet av byggnadsinventeringar. Visar det sig att byggnaden innehåller höga halter av PCB måste du sanera. UAMS erbjuder tjänster för hantering och sanering av PCB i Mälardalen, Stockholm, Västerås och Uppsala. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du behöver hjälp med att sanera PCB.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight