Utredning inför husköp

2016-09-23

Besiktningsmän utför en sk vidaretekniskutredning inför ett fastighetsförvärv.

Detta för att köparen skall få ett så gediget beslutsunderlag inför köpet som möjligt.