TJÄNSTER

Utredningar – Mögelutredning & Fuktmätning

Det finns en rad problem som man kan få i ett hem som får negativa effekter. Innan man kan lägga upp en åtgärdsplan för att åtgärda problemen måste man alltid göre en mögelutredning för att veta orsaken till skadan och det sjuka huset. Annars finns det risk att fenomenet återkommer.

En mögelteknisk besiktning av huset

Vid vissa tillfällen kan man av någon anledning misstänka att det finns problem med fukt och mögel i ett hus. Det kan bland annat vara för att man ser synliga tecken i något utrymme. För att upptäcka sådana eventuella problem som kan finnas i hemmet utförs en mögelutredning, eller så kallad mögelteknisk besiktning, i bostaden.


En mögelutredning börjar med att besiktningsmannen tillsammans med kunden går igenom de ritningar och handlingar som finns tillgängliga för objektet. Sedan gör besiktningsmannen en okulär besiktning samt luktbedömning av husets tillgängliga utrymmen. Det är utrymmen som grunden, vinden samt husets in- och utsida. Därefter kan besiktningsmannen slutligen göra en bedömning kring om en eventuell vidare teknisk undersökning behövs eller inte.


Besiktningsmannen och kunden går i samband med mögelutredningen igenom besiktningen muntligt och diskuterar de fel och skador som eventuellt har upptäckts. Efter cirka en vecka får kunden sedan hem ett protokoll som innehåller rapport om det som upptäcktes samt eventuella vidare rekommendationer och åtgärder.

Mögelutredning kan leda till vidare undersökning

Efter att en mögelutredning, en mögelteknisk besiktning, har utförts kan alltså fler undersökningar bli aktuella för att fastställa vilka problem som finns i hemmet samt vilken omfattning skadorna har. En sådan vidare undersökning kan exempelvis vara provtagningar av material i hemmet. Läs mer även här om provtagningar vid fukt och mögel

UAMS utför utredningar kring mögel och fuktproblem och kan hjälpa dig som är bosatt i Stockholm, Uppsala och Västerås med omnejd. Kontakta oss gärna för att veta mer.

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight