9 juli 2018

Var på er vakt mot asbestfusket

Då och då rapporteras det i medierna om så kallat fusk vid asbestsaneringar, eller fall där en asbestsanering inte har gått rätt till.

Hur upptäcker man dolda fel

Vi gör bland annat asbestsaneringar och är väl medvetna om vikten av att saneringen görs på rätt sätt.

Viktigt att riktlinjerna följs vid asbestsanering

När man anlitar ett företag till att göra en asbestsanering är det viktigt att se till att anlita ett seriöst företag. Om en asbestsanering inte utförs på rätt sätt finns det nämligen ett flertal risker. Att andas in det damm som kommer ut i luften när man sanerar material som innehåller asbest är skadligt och om saneringen inte följer de regler och riktlinjer som finns kan det innebära en risk för både hantverkaren och för andra som befinner sig i närheten.

Exempel på sådant som kan ses som fusk vid en asbestsanering är att inte ha rätt typ av skyddskläder på sig och att inte avgränsa det område där saneringen utförs. Vid en asbestsanering ska också flera avgränsade avdelningar eller zoner byggas upp där klädbyte och tvättning av sådant som händer och ansikte ska göras. Om detta inte följs finns en risk att asbestfibrerna följer med ut från saneringsområdet.

Ytterligare ett tillfälle då fusk kan ske är när det avfall som blir över efter asbestsaneringen ska tas om hand. Kring detta finns det regler och om hanteringen av avfallet är bristfällig finns risk att den skadliga asbesten sprids.

Anlita seriösa asbestsanerare

Det finns alltså många anledningar att vända sig till en firma som vet hur en asbestsanering ska gå till på ett säkert vis. Om seriösa företag anlitas får förhoppningsvis de oseriösa mindre plats på marknaden vilket ger större säkerhet både för arbetarna och för alla andra ute i samhället som kan beröras av de skadliga asbestfibrerna.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight