Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

PCB-Sanering

UAMS erbjuder tjänster för hantering och sanering av PCB i Mälardalen, Stockholm, Västerås och Uppsala. Hör gärna av dig till oss när du behöver hjälp med PCB-sanering.

 

PCB i byggnader och produkter

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet (Sören Jensen 1966). Att ämnena är svårnedbrytbara - stabila - innebär att de anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön. PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor, och bör därför alltid kontrolleras.

 

De flesta PCB-föreningar är trögflytande oljelika vätskor. De har flera värdefulla tekniska egenskaper och har använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i plast och i fogmassor.

Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge. Ämnet finns dock fortfarande kvar i byggnader och produkter. Därför har regeringen beslutat om en ny förordning som reglerar inventering och sanering av byggnader och anläggningar.

PCB i byggnader

Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus)

Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till.

Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.

Ägaren är tvungen att sanera om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer.

Tidplan för PCB-sanering av byggnader

Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1956 – 1969, med undantag av industribyggnader, ska vara sanerade senast den 30 juni 2014.

Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1970 – 1973 ska vara sanerade senast den 30 juni 2016.
Industribyggnader uppförda eller renoverade 1956 – 1973 samt om fog- eller golvmassan använts inomhus.

Reglerna behövs då PCB i byggnader påverkar miljö och hälsa

Syftet med de nya reglerna är att:
Ytterligare begränsa pågående spridning av PCB till miljön. Denna spridning är ett hot mot människors hälsa via kosten och också mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn.

Förebygga spridning av PCB i samband med felaktig hantering av bygg- och rivningsavfall
Reducera en mindre men onödig källa till direkt exponering via inandningsluft i bostäder och på arbetsplatser.

 

Ta en kontakt för hjälp med PCB-sanering i Stockholm, Uppsala och Västerås. Vi på UAMS har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från sanering till bortforsling av miljöfarligt avfall på ett säkert sätt.

 

Vill du veta mer, kontakta oss gärna så hjälper vi dig