Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

PCB-Sanering

UAMS erbjuder tjänster för hantering och sanering av PCB i Stockholm, Västerås och Uppsala. Hör gärna av dig till oss när du behöver hjälp med PCB-sanering.

 

PCB i byggnader och produkter

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet (Sören Jensen 1966). Att ämnena är svårnedbrytbara - stabila - innebär att de anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön. PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor, och bör därför alltid kontrolleras.

De flesta PCB-föreningar är trögflytande oljelika vätskor. De har flera värdefulla tekniska egenskaper och har använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i plast och i fogmassor. Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge. Ämnet finns dock fortfarande kvar i byggnader och produkter. Därför har regeringen beslutat om en ny förordning som reglerar inventering och PCB-sanering av byggnader och anläggningar.

 

PCB i byggnader

Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus)

Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en PCB-sanering ska gå till.

Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.

Ägaren är tvungen att sanera om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer.

 

Regler kring PCB-sanering av byggnader

Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1956 – 1969, med undantag av industribyggnader, ska ha genomgått en PCB-sanering senast den 30 juni 2014.

Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1970 – 1973 ska ha genomgått en PCB-sanering senast den 30 juni 2016.
Industribyggnader uppförda eller renoverade 1956 – 1973 samt om fog- eller golvmassan använts inomhus.

 

PCB i byggnader påverkar miljö och hälsa

Syftet med de nya reglerna är att:
Ytterligare begränsa pågående spridning av PCB till miljön. Denna spridning är ett hot mot människors hälsa via kosten och också mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn.

Förebygga spridning av PCB i samband med felaktig hantering av bygg- och rivningsavfall

Reducera en mindre men onödig källa till direkt exponering via inandningsluft i bostäder och på arbetsplatser.

 

Trygg & säker PCB-sanering

Kontakta oss när du behöver hjälp med PCB-sanering i Stockholm, Uppsala eller Västerås. Vi på UAMS har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från sanering till bortforsling av miljöfarligt avfall på ett säkert sätt.

 

Vill du veta mer, kontakta oss gärna så hjälper vi dig