FUKTPROBLEM

Ansök om radonbidrag till radonsaneringen


Uppdatering: Det går inte längre att söka radonbidrag. I statens budget för 2022 finns inga medel avsatta för bidraget. Det innebär att det varken finns pengar till nya ärenden eller till utbetalningar av tidigare ärenden.

källa: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-som-inte-langre-gar-att-soka/radonbidrag/

Problem med radon finns i många byggnader landet över och i och med de hälsorisker som kan uppstå när man utsätts för radon är radonsanering ett viktigt arbete. För den som ska sanera radon kunde ibland ett så kallat radonbidrag sökas.

Det här är radonbidraget

Radon kan finnas i ett hem eller en annan typ av fastighet av flera anledningar. Radonet kan ta sig in i huset utifrån från marken men kan även finnas i byggnadsmaterial. Att bo i ett hem med radon kan alltså innebära en rad hälsorisker, bland annat kan det i vissa fall leda till lungcancer. Att ta hjälp med en radonmätning i hemmet och sedan även radonsanering kan bli nödvändigt om man vet eller misstänker att radon finns i hemmet. I samband med radonsaneringar kan alltså i vissa fall ett radonbidrag användas.

Syftet med radonbidraget är att stödja åtgärder för att sänka radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder. Radonbidraget är till för småhusägare i en- och tvåbostadshus som är i behov av radonsanering. Radonbidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna med radonsanering, dock högst med 25 000 kronor. I nuläget har regeringen avsatt resurser för radonbidrag fram till 2021. 

Det finns en del regler kring radonbidraget. Bland annat säger reglerna att den som ansöker om radonbidrag själv måste bo i bostaden under den tid som bidraget beviljas och sedan mottages. Reglerna säger även att den som bor i ett helt nytt hus får ta del av radonbidrag först ett par år efter att huset har börjat användas. Läs mer om radonbidraget på Boverket

Kontakta UAMS för radonsanering

UAMS hjälper dig med radonsanering för att få bukt med problemen med radon. Kontakta oss för din radonsanering. Läs även gärna mer här om radonsanering eller radonkällor.Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight