TJÄNSTER

Radonmätning i ditt hem

Att ha radon i hemmet är alltså negativt ur flera aspekter. För att veta vilka radonvärden som finns i en fastighet görs en radonmätning för att hjälpa till att åtgärda radon.

Undvik att bo farligt genom radonmätning

SSM uppskattar att det finns närmare 500 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m³. Av dessa har man upptäckt ca 40 000 och ca 25 000 är åtgärdade. För att hitta och åtgärda alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m³ behövs radonmätningar i så gott som alla småhus och alla lägenheter med markkontakt eller med blå lättbetong.

Att bo i ett hem med radon kan innebära en rad hälsorisker, vilket gör en radonmätning viktig. Efter tobak är det radon som är den näst vanligaste orsaken till lungcancer. Läs mer om hälsorisker med radon

Gränsvärden och riktvärden för radon i luft

200 Bq/m³ är den högsta radonhalten i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål. Värdet på arbetsplatser, för annat arbete än underjordsarbete är 0,36 x 106 Bq h/m3 och år. Detta motsvarar en radonhalt på ca 200 Bq/m3 vid en årsarbetstid på 1800 timmar, det vill säga normalt heltidsarbete.

Se varifrån radonet kommer med radonmätning

Om du konstaterat förhöjda radonhalter i ditt hus måste du ta reda på var radonet kommer ifrån för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Sådana radonmätningar kan utföras ganska snabbt av våra konsulter. Med hjälp av mätinstrument avgör vi om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Vi kan också mäta var eventuell jordluft läcker in i huset. Med dessa radonmätningar samt med vår kunskap och erfarenhet som grund föreslår vi sedan åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet, det vill säga under 200 Bq/m³.

Åtgärda radon i Stockholm med radonmätning

UAMS gör radonmätningar runt om i Stockholm, Västerås och Uppsala med omnejd. Kontakta oss för att veta mer hur du kan åtgärda radon eller för hjälp med en radonmätning i ditt hem. Läs också mer om radonsanering.

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight