TJÄNSTER

Radonsanering – varför och hur?

En radonsanering utförs av hälsoskäl, eftersom radon har en skadlig inverkan på människan. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tros nära 500 personer avlida i lungcancer varje år i Sverige till följderna av radonförgiftning.

Varför är radon skadligt?

Det är radonets sönderfallsprodukter som orsakar hälsorisker för människan. Radon är en radioaktiv ädelgas, ett grundämne med beteckning Rn som mäts i Becquerel (B/q). Skadorna uppstår av att vi andas in de metallatomer som radongasen består av.

Rökare, före detta rökare och passiva rökare anses löpa större risk än andra att drabbas av lungcancer. Det ska även medföra större risk om du har blivit utsatt under en längre tid. Ett barn som vuxit upp i ett hus med förhöjda radonvärden torde således löpa större risk att drabbas av sjukdom. Därför är det viktigt att åtgärda radon med hjälp av en radonsanering.

Radonets uppkomst i byggnader

Visst finns det radon i en del äldre byggmaterial som exempelvis av lättbetong-typen blåbetong och vissa typer av tegel och gipsskivor. Den vanligaste källan till radon i inomhusluften kommer dock från otätheter i grund och källare. Höga halter av radon finns i all mark under jord, till exempel i grottor, gruvor, äldre källare och bergrum. Har man då en källare som inte håller riktigt tätt mot mark och väggar kan radonet tränga in i byggnaden. Då kan det krävas en radonsanering för att få bukt på radonet.

Radon finns även i vatten och kommunens vatten kontrolleras ofta. En del fritidshus löper dock en viss risk att ha förhöjda radonhalter i vattnet på grund av bergbrunnar. Vattnet avger då radon när det används i duschar, tvättmaskiner och liknande. 

Dags för radonsanering

Om du vill ta reda på om det förekommer förhöjda halter av radon i ditt hus kan du välja att mäta det själv under kortare eller längre tid. En fackman kan ge förslag på vad som passar i just ditt fall. Du kan därefter beställa hem en mätutrustning som inte behöver vara särskilt kostsam.

Visar det sig att halterna är för höga går du vidare och beställer en radonbesiktning. Den ger dig svar på vad som behöver åtgärdas. Vare sig radonet visar sig komma från marken, byggmaterial eller finns i vattnet, så finns det lösningar på problemet genom att utföra en radonsanering.

Kommer radonet från marken kan man täta samt installera radonsug eller radonbrunn. Har du fått förhöjd radonhalt på grund av byggmaterial arbetar man för att späda ut gasen så mycket som möjligt antingen med hjälp av förstärkt självdrag eller med luftväxling med mekanisk ventilation. Förekommer det istället radon i vattnet brukar man använda sig av en så kallad radonavskiljare. Den rensar helt enkelt vattnet från gasen innan den kommer in i ditt hus.

Kontakta UAMS för radonsanering

På UAMS utför radonsanering i hela vårt verksamhetsområde Stockholm, Uppsala & Västerås. Ta en kontakt så berättar vi mer om radon och radonsanering. Kontakta oss nedan.

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight