TJÄNSTER

Fuktmätning av ditt hem i Stockholm, Uppsala och Västerås

Det finns flera anledningar till att ett hus kan vara särskilt fuktigt. En fuktutredning är ett bra alternativ när man vill veta om det finns några aktiva läckage i byggnaden eller om man ska ta reda på om en betongkonstruktion är fuktig, exempelvis påverkad av markfukt.

Fuktmätning visar risk för mögel

Om man har oturen att få problem med höga nivåer av fukt i hemmet kan det med tiden leda till att man får ett angrepp av mögel någonstans i hemmet. För att ta reda på om fuktnivåerna är som de ska eller är för höga kan man alltså använda sig av en fuktmätning. Viktigt att observera är dock att man enbart med fuktmätning aldrig kan lokalisera en mögel- eller bakterieskada.

Ibland kan fuktnivåerna i hemmet vara höga, men inte så höga att man har sett några synliga tecken på fukten. Med en fuktmätning kan man på det viset upptäcka fuktproblemen i tid. Man kan då också se till att försöka få ned fuktnivåerna med olika medel, exempelvis avfuktning av fuktiga utrymmen i hemmet. Några typer av vanliga avfuktare är sorptionsavfuktare och kylavfuktare. Läs mer här om avfuktare.

Genom den information som man får av en fuktmätning kan man sedan fortsätta med andra åtgärder för att upptäcka eventuella angrepp av mögel och bakterier i huset.

Fuktmätningar och saneringsarbeten

Om det visar sig att man har mögel i hemmet är det viktigt att få bort angreppet, men det är även viktigt att åtgärda bakgrunden till möglet så att problemet inte kommer tillbaka. Med en fuktmätning får man alltså en medvetenhet kring om fuktnivåerna i hemmet är för höga och behöver bli lägre.

Vi på UAMS gör fuktmätningar av hus och utför även saneringar av bland annat mögel och andra typer av bakterier i bland annat Stockholm, Uppsala och Västerås med omnejd.

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight