TJÄNSTER

Mögelhundsök upptäcker möglet

En metod för att upptäcka mögel i hemmet är att ta hjälp av en specialtränad hund med så kallad mögelhundsök. Hunden söker och markerar de skadade områdena med tassen. Vi utför mögelhundsökning i bland annat Stockholm, Uppsala och Västerås.

Mögelhunden visar var mögelskadan finns

Att hundar har ett otroligt luktsinne är allmänt känt och en sak som hundar kan tränas till att göra är alltså att upptäcka mögel i byggnader. Mögelhundarna är specialutbildade att med tasskrafs markera för onormal mikrobiell förekomst. Med detta menas att en onormal skadeflora och, eller, ett onormalt stort antal mikroorganismer förekommer på en viss ytenhet, alltså ett visst material i konstruktionen.

Hunden markerar där den starkaste lukten av mikroorganismer finns och indikerar således områden där mikrobiellt skadat material finns. Detta innebär inte att områden nära markeringen går fria från undersökningen. Luftströmmar i huset på grund av exempelvis ventilationen kan i vissa fall göra att den faktiska skadan finns en bit ifrån mögelhundens markering. Mögelhundförarens erfarenhet och kompetens gör därför att en sammanvägning av mögelhundens reaktion och markering samt andra byggnadsrelaterade faktorer kan göras i mögelutredningen. 

Strategisk provtagning efter mögelhundsök

Eftersom flera material oftast finns i det markerade området är det omöjligt att konstatera vilket material som hunden markerar. Detta gör att en strategisk provtagning oftast bör genomföras för att få ytterligare information om skadan när vi utför mögelhundsök i ditt hem i Stockholm, Uppsala eller Västerås.

Prover tas vid mögelhundens markeringar, vid fuktkänsliga konstruktionsdelar samt vid fuktskador som är möjliga att utföra okulär besiktning på. Den sistnämnda provtagningen sker endast undantagsvis för typning. Provtagningen syftar till att avgränsa problemområden. Strategisk provtagning sker i förekommande fall också på ett antal olika ställen för att få en bild av en skadas omfattning i byggnaden.

Provtagning vid mögel och bakterier

Det finns ett flertal slags provtagningar som kan göras för att upptäcka problem med mögel och bakterier i ditt hem. Läs gärna mer här om de provtagningar som vi utför i vårt verksamhetsområde Stockholm, Västerås och Uppsala.

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight