Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Asbest

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. Damm med asbestfibrer kommer in i lungorna och kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Asbest är förbjudet sedan länge, men finns framförallt kvar i äldre byggnader och det är därför av yttersta vikt att kontrollera om ett äldre byggmaterial innehåller asbest innan det hanteras. Så länge asbest är inkapslat utgör det ingen fara. Det är först när det bearbetas som dess fibrer kan frigöras i form av ett damm.

Varför användes asbest?

Asbest användes inom byggnadsindustrin främst för sina uthålliga och goda tekniska egenskaper - ordet härrör från grekiskans outsläcklig. Det har även en bullerdämpande och brandskyddande effekt med hög mekanisk smidighet samtidigt som det har en ljudisolerande förmåga. Därför var det vanligt att använda sig av asbest vid tillverkning av plastmattor, färg, fogmaterial till kakel och armering i golvplattor, för att nämna ett fåtal. Olika yrkesgrupper inom byggbranschen är således de som har störst risk att exponeras.

Tillstånd krävs

För att hantera asbest krävs ett tillstånd från Arbetsmiljöverket och att bryta mot reglerna är straffbart. Föreskrifter finns att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida. Inte bara yrken inom byggindustrin, utan även privatpersoner berörs. Trots att asbest varit förbjudet en lång tid, dör ett hundratal personer varje år i olika asbestrelaterade sjukdomar. Den vanligaste är mesoteliom - en mycket allvarlig cancerform.

Så här skyddar du dig

Ska en renovering utföras är det därför av yttersta vikt att veta om material i till exempel väggar innehåller asbest innan rivningen påbörjas. Asbest hänger länge kvar i luften i form av det damm som riskeras att andas in. Finns det misstankar om att ett material som ska hanteras kan innehålla asbest ska alltid en provtagning göras. Visar det sig att så är fallet krävs speciella skyddsåtgärder och utbildning för att skydda de berörda parter som deltar i renoveringsarbetet.

 

Vill du veta mer, kontakta oss gärna så hjälper vi dig