6 maj 2021

Hälsorisker med radon

Att befinna sig i en fastighet där det finns högra halter av radon är negativt ur många aspekter. Radon ökar risken för lungcancer efter lång tids exponering för höga halter. Vi på UAMS har lång erfarenhet av radon och utför både radonmätning och radonsanering. Har du minsta misstanke om förhöjda radonhalter i ditt hem så tveka inte att höra av dig till oss. 

Radonmätning Stockholm 

Radon och hälsorisker 

Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. På så vis kan lungorna skadas och i värsta fall leda till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Den som har en högre risk att drabbas av lungcancer, till exempel en person som röker, är känsligare för radon. Om du röker är den mest effektiva åtgärden för att minska din radonrisk att sluta röka. Du bör dock fortfarande se till att radonhalten i bostaden är lägre än 200 Bq/m3.

Mätning som tar reda på var radonet kommer från 

Det som är speciellt för radon är att man kan ha det i sitt hem utan att vara medveten om det. Radon är en genomskinlig och luktlös radioaktiv gas som endast kan upptäckas genom mätning. Om du misstänker att ditt hus har förhöjda radonhalter är det viktigt att ta reda på var radonet kommer från för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Med hjälp av mätinstrument kan man avgöra om radonet kommer från byggnadsmaterialet och man kan även göra en mätning för att se var eventuell jordluft läcker in i huset. 

Kontakta oss för radonmätning 

Vi på UAMS är medlemmar i Svensk Radonförening och utför både mätningar och saneringar av radon. Läs gärna mer om radonsanering eller hör av dig till oss när du behöver hjälp med radon. 

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight