FUKTPROBLEM

Radontestning - hur går det till?

Om man misstänker att man har höga nivåer av radon i hemmet så är det bra att utföra en radontestning. Testar radonhalterna i hemmet i Stockholm, eller andra delar av vårt verksamhetsområde, gör man genom en så kallad radonmätning.

Radontest och sanering

Radontestning med radonmätning

En första radontestning i hemmet i Stockholm kan man göra på egen hand med för att få reda på om man har för höga nivåer av radon. Om det visar sig att nivåerna är höga blir det sedan aktuellt med en vidare radonbesiktning med radonmätning. När vi utför en radonbesiktning med radonmätning i Stockholm, och resten av Mälardalen, kan vi med hjälp av mätinstrument se var radonet kommer ifrån.

Nästa steg efter en radontestning är att åtgärda problemen genom en radonsanering. Vid radonsaneringen finns det olika metoder som kan användas. Vilken metod som är den bästa beror på det specifika fallet. Kanske kommer radongasen från marken under golvplattan eller från byggnadsmaterial i hemmet och beroende på sådana faktorer finns olika typer av lösningar.

Om man exempelvis bor i ett äldre hem eller har direkt markkontakt kan det möjligen finnas risk för att halterna av radon är höga. Om man bor i ett hem med höga nivåer av radongas och utsätts för detta under en lång tid kan radonet leda till lungsjukdom, som lungcancer. Att utföra radontestning för att se till att hålla nivåerna av radon nere är därför viktigt. Riktvärdet för halterna av radon ligger på 200 Bq/m³.

Radontestning och radonmätning i Stockholm och Mälardalen

Vi på UAMS är verksamma i Mälardalen och hjälper dig med radonbesiktning och radontestning med radonmätning i Stockholm, men vi utför uppdrag även i städer som Västerås, Enköping och Uppsala. Läs mer om radonbesiktning och radonsanering samt radontestning med radonmätning här på vår hemsida och hör av dig för att veta mer och boka in din hjälp.

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight