FUKTPROBLEM

Vad är radon?

Att det finns risker med att bo i ett hem som har förhöjda radonhalter är nog något som många har hört talas om. Men vad är radon och varför kan det ha en negativ påverkan på hälsan? Radon är en ädelgas som är radioaktiv.

Radon

Radon är en radioaktiv gas

Den radioaktiva ädelgasen radon ger ifrån sig så kallade radondöttrar, radioaktiva metallatomer, i samband med att den sönderfaller. Dessa radondöttrar sprids i luften och kan på det viset följa med ner i lungorna. Radon kan i värsta fall leda till lungcancer. Det finns därför anledning att se till så att man in te har förhöjda halter av radon i hemmet.

Radon hittas i en del material som har använts i samband med byggnation. Det kan exempelvis vara i sådant som blåbetong samt i tegel och gips av olika slag. Radon finns även i marken och kan komma in i huset genom att det tränger sig in via marken, exempelvis in i källaren. Radonet finns även i vatten och om man har en egen brunn så kan det finnas en risk för att det finns förhöjd radonhalt i vattnet.

För att veta hur radonhalterna ser ut i hemmet kan man göra en mätning av halterna. En radonmätning kan sedan följas upp av en besiktning för att veta vad som måste göras för att få ned nivåerna av radon. Bland annat kan man arbeta med att förbättra ventilationen för att transportera bort gasen. Om radonet finns i vattnet finns även metoder för att åtgärda detta.

UAMS utför radonsanering

UAMS arbetar med radonsanering runt om i Mälardalen och är verksamma i städer som Stockholm, Västerås, Enköping och Uppsala. Läs gärna mer här på vår hemsida om våra tjänster inom radonsanering och ta kontakt för din hjälp med sanering av radon.

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight