FUKTPROBLEM

Varför är hus sjuka?

Det finns flera faktorer som kan leda till problem i hemmet som skulle kunna ha en negativ påverkan på hälsan. Vatten- och fuktskador i byggnader är ofta ett grundläggande problem och en orsak till att man får ett sjukt hus. Här försöker vi kortfattat redan ut frågan: varför är hus sjuka.

Flera orsaker till sjuka hus

Om man av någon anledning får in vatten i hemmet kan det leda till en vatten- eller fuktskada. Vatten- och fuktskador kan i sin tur bland annat medföra att det bildas mögel och bakterier som får fäste i det skadade materialet. Det kan även leda till att flyktiga kemiska ämnen sprids från byggnadsmaterialet.

Orsak till sjuka hus

Bland de vanligaste orsakerna till att man får problem med mögel i hemmet, vilket kan leda till att man får ett sjukt hus, är att vatten kommer in genom slagregn och nederbörd, kondensation när varm luft kyls ned, fukt i luften, byggfukt, felaktig ventilation, läckage, felaktig luftspalt, ytvatten, markfukt, kapillär sugning samt felaktig dränering.

En annan orsak kan vara att det finns problem med ventilationen i hemmet på grund av att ventilationens funktion är dålig eller att det finns ett bristande underhåll av utrustningen. Ytterligare en orsak till sjuka hus-sjukan är när betongkonstruktioner inte får torka ut ordentligt innan lim och mattor läggs på, vilket kan leda till att limmet bryts ner och avger produkter som kan orsaka hälsobesvär.

Undvik köp av sjuka hus

Det finns alltså många olika typer av orsaker till att man får ett sjukt hus. Orsakerna till sjuka hus kan också både vara naturliga, som att vatten kommer in i huset utifrån, samt bero på problem med hemmets funktion, som exempelvis för dålig ventilation.

Ett tips inför att man ska köpa ett hem är att försöka säkerställa att man inte köper ett sjukt hus. Läs mer här om vikten att ta reda på vad du köper.

Vill du veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight