Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Utredningar - Mögelutredning & Fuktmätning

Man måste alltid ta reda på orsaken till skadan/sjuka huset innan man kan lägga upp en åtgärdsplan. Annars finns det risk att fenomenet återkommer.

 

UAMS utför utredningar om mögel och fuktproblem i Stockholm, Uppsala och Västerås.

 

 

Mögelteknisk besiktning

En mögelutredning börjar med att besiktningsmannen tillsammans med kunden går igenom de ritningar och handlingar som finns tillgängliga för objektet. Sedan gör besiktningsmannen en okulär besiktning samt luktbedömning av husets tillgängliga utrymmen, såsom grund, vind, in- och utsida.
Därefter gör besiktningsmannen en bedömning om en eventuell vidare teknisk undersökning.
Besiktningsmannen och kunden igenom besiktningen muntligt om de fel och skador som eventuellt har upptäckts. Efter cirka en vecka får kunden hem ett protokoll som innehåller rapport om det som upptäcktes samt eventuella vidare rekommendationer och åtgärder.

 

 

Provtagning

Provtagning sker vid vidare tekniskundersökning. Anledningen till att man gör provtagningar är för att få reda vad det är som ger lukter eller symptom i en byggnad. Det finns flera olika typer av prov man kan göra för att komma fram till den rätta åtgärden/lösningen.
Exempel på några provtagningsmetoder:
Mikrobiologisk materialanalys av byggnadsmaterial (materialprov):
Denna metod visar om det finns levande eller döda mikroorganismer (mögel och bakterier) samt hur mycket. Den visar även vilken art av svampar och bakterier som materialet innehåller.
Luftanalys (M-VOC & TVOC):
Denna metod visar om det finns några flyktiga organiska ämnen i luften, som bl.a. kan avges av mögel och bakterier, fuktskadat byggmateriel, mjukgörare i plastmaterial och förtvålning av mattlim.
M-VOC materialanalys:
Denna metod visar om ett material avger emissioner (lukter).T.ex. när en plastmatta är limmad på för tidigt direkt på en betongkonstruktion eller blivit fuktskadad. Så kan det bildas bl.a. 2-etyl-1-hexanol och 1-butanol som avgår till rumsluften, men också transporteras djupt ner i betongen och lagras där i flera år efter att fukten torkat ut. Man kan även ta reda på om ett material har blivit kontaminerat/luktsmittat (läs mer på sidan mögel & bakterier).

 

 

Mögelhundsök

Hundarna är specialutbildade att med tasskrafs markera för onormal mikrobiell förekomst. Med detta menas att en onormal skadeflora och/eller ett onormalt stort antal mikroorganismer förekommer på en viss ytenhet (material i konstruktionen).
Hunden markerar där den starkaste lukten av mikroorganismer finns och indikerar således områden där mikrobiellt skadat material finns. Detta innebär inte att områden nära markeringen "frias". Luftströmmar i huset av t.ex. ventilation mm kan i vissa fall göra att den faktiska skadan finns en bit ifrån hundens markering. Mögelhundförarens erfarenhet och kompetens gör därför att en sammanvägning av hundens reaktion/markering och andra byggnadsrelaterade faktorer kan göras i mögelutredningen.
Eftersom flera material oftast finns i det markerade området, är det omöjligt att konstatera vilket material som hunden markerar. Detta gör att en strategisk provtagning oftast bör genomföras för att erhålla ytterligare information om skadan. Prover tas vid hundens markeringar, vid fuktkänsliga konstruktionsdelar samt vid okulärt besiktningsbara fuktskador. Den sistnämnda provtagningen sker endast undantagsvis för typning. Provtagningen syftar till att avgränsa problemområden. Strategisk provtagning sker i förekommande fall också på ett antal olika ställen för att få en bild på en skadas omfattning i byggnaden.

 

 

Fuktmätning

Fuktutredning är ett bra alternativ när man vill veta om det finns några aktiva läckage i byggnaden eller om man ska ta reda på om en betongkonstruktion är fuktig t.ex. påverkad av markfukt. Observera att man enbart med fuktmätning aldrig kan lokalisera en mögel/bakterieskada.

 

 

Ventilatonskontroll

Att ha en fungerande ventilation är viktigt. Ventilationen ska leda bort fukt och förorenad luft. Med okulärbesiktningar och flödesmätningar kan man ofta konstatera om man har en riktigt fungerande ventilation i byggnaden.

 

 

Vill du veta mer, kontakta oss gärna så hjälper vi dig