12 april 2022

7 tecken som visar att du behöver avfuktning

Behovet av effektiv avfuktning i Stockholm och övriga Sverige är inte bara aktuellt i samband med vattenskador, byggnadsarbeten, produktionsprocesser, simhallar, vattenverk och andra uppenbart fuktiga områden. Byggnader, värdesaker och människor i alla möjliga klimat har ofta nytta av avfuktning – i mindre uppenbara vardagliga situationer. 

Värme betyder högre fuktighet och avfuktning kan behövas
Varm luft inne och ute innehåller mer fukt och kräver ventilation

Uteluften är aldrig helt torr någonstans i världen och även i Sverige har luftfuktigheten ökat de senaste 50 åren (enligt SMHI beror det på det varmare klimatet), och inomhus ökar flera källor inomhusluftens relativa fuktighet: människor; ånga från matlagning och bad; fukt från lagring av fuktiga varor; även byggmaterial och möbler som långsamt torkar ut bidrar till den totala luftfuktigheten i ett rum. 

På grund av ständigt stigande energipriser är dagens byggnader mycket bättre isolerade än tidigare. Samtidigt som den håller kylan ute, minskar isoleringen också luftbytet och fångar upp fukt. Ett säkert tecken är imma på fönster. Det kan lätt förvandlas till fukt som orsakar skador på träverket. 

Läs mer om UAMS och avfuktning i Stockholm här 

Avfuktning behövs för att åtgärda ...

  •     Mögel och svampangrepp 
  •     Att förhållanden blir gynnsamma för mikroorganismer 
  •     Att metallytor blir omålningsbara 
  •     Fel på elektronisk utrustning 
  •     Rostangrepp 
  •     Fuktskador på varor, byggnadsdelar, möbler mm. 
  •     Obehag på grund av fuktigt inomhusklimat 

I alla dessa fall krävs sänkning av den relativa luftfuktigheten. Detta kan göras på en rad olika sätt. En varm torr sommardag i Stockholm med en rumstemperatur på 20°C och 60 % relativ luftfuktighet är vatteninnehållet i luften cirka 8,5 g vatten/kg luft. I ett 80 m3 rum uppgår detta till närmare 1 liter vatten. Om temperaturen på natten sjunker till 0°C kommer mer än 50 % av vattenhalten i luften att kondensera som dagg. Det motsvarar 5 g vatten/kg luft eller nära en halv liter kondensvatten i ett 80 m3 rum. Detta kan orsaka alla möjliga allvarliga problem. 

Värme och ventilation – den gamla metoden 

Den äldsta kända metoden för att minska luftfuktigheten bygger på det fysiska faktum att varm luft kan hålla mer fukt än kall luft. I praktiken dras frisk luft in i rummet och värms upp så att den kan absorbera mer vatten. Därefter ventileras den då fuktiga luften ut ur rummet. Denna process fortsätter tills de önskade förhållandena i rummet uppnås. 

Denna torkmetod baserad på värme och ventilation används allt mindre eftersom det är en mycket energikrävande och slösar därmed dina pengar i onödan. Värme kastas – bokstavligen – ut genom fönstret.   

I kombination med dagens höga energipriser har detta gjort modern avfuktning till den föredragna torkmetoden, vilket vi på UAMS märkt av det ökade intresset av avfuktning i Stockholm, Uppsala, Västerås, Enköping och hela Mälardalen. 

Avfuktning i Stockholm för hemmabruk
Man kan komma en bit på vägen med avfuktning

Avfuktning i Stockholm – effektivt och säkert 

Grundprincipen för avfuktning förutsätter att rummet är stängt. Fönster och dörrar är stängda och ingen, eller åtminstone väldigt lite, utomhusluft kommer in i rummet. Luften cirkuleras kontinuerligt genom avfuktaren och gradvis kondenseras fuktigheten till en vattenbehållare utan att värmeförlusten till utsidan uppstår. Typ motsatsen till den gamla metoden för uppvärmning och ventilation. 

Förutom de uppenbara fördelarna med en minskad energiförbrukning är avfuktningsprocessen mycket lättare att kontrollera så länge rummet förblir stängt. 

En annan lösning inom avfuktning kan vara en så kallad sorptionsavfuktare. Istället för att kyla luften, likt ovan nämnda kylavfuktare, blir luften uppfångad genom en rotor. Rotorns luftkanaler har ett särskilt ytmaterial som suger upp fukten. Denna förångas med hjälp av varmluft från en fläkt i rummet. Den här åtgärden är mest effektiv i utrymmen med låg temperatur, som ouppvärmda utrymmen och vid fukt i krypgrunder.

Läs mer om avfuktare för krypgrund

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight