18 september 2023

Så får du upp till 130 000 kr i bidrag för lösullsisolering

Låter det för bra? Kanske, men just nu kan du få bidrag för lösullsisolering. Men faktum är att regeringen storsatsar på klimatåtgärder och vill dessutom ge lättnader till privatpersoner som drabbas av de skyhöga energipriserna genom bidrag för tilläggsisolering. Och nu är det småhusägarnas tur. Kalkylen i rubriken räknar på två privatpersoner som bor i ett småhus och som använder 50 000 kr var av sitt ROT-avdrag, samt 30 000 kr i det nya bidraget för energieffektivisering i småhus, som började gälla 3 juli 2023.

Eftersom du bara kan få bidrag för materialkostnader kan du också få rotavdrag.

Boverket

ROT-avdraget görs för utfört arbete, inte för materialkostnader, och uppgår till maximalt 50 000 kr per privatperson och år (RUT-avdraget gäller hushållsnära tjänster och kan läggas till så att det totala ROT- och RUT-bidragen är 75 000 kr per år och privatperson). Företaget som utför arbetet kan således dra av upp till 30 % av arbetskostnaden.

Bidrag för lösullsisolering

Bidraget för energieffektivisering i småhus

Det nya bidraget för energieffektivisering i småhus ges för materialkostnader, vilket även inkluderar bidrag för lösullsisolering (som ingår i det som kallas "klimatskärmsåtgärder"). Men det finns villkor som måste uppfyllas för att få ut alla pengar.

För att få bidrag för klimatskärmsåtgärder, dvs materialet vid en tilläggsisolering måste du först ha fått godkänt för "värmesystemsåtgärder" för samma småhus.

Några värmesystemsåtgärder är t.ex.

  • installation av ett luftvärmepump
  • anslutning till fjärrvärme
  • installation av uppvärmningssystem med biobränsle.

Dessa är något som du kan få det nya bidraget för, vilket gör det till ett klockrent tillfälle att investera i den där luftvärmepumpen som du funderat på i flera år.

Hur ansöker jag om bidrag för energieffektivisering och klimatskärmsavgifter i småhus?

Om du uppfyller ovanstående krav kan du gå in på Boverkets e-tjänst för Bidrag och Stöd. Där kan du även läsa fler detaljer kring det nya bidragssystemet.

Läs även om bidraget hos Länsstyrelsen

Bidrag för lösullsisolering och nytt värmesystem – vad gör det för skillnad?

Ett bättre värmesystem i kombination med lösullsisolering har flera fördelar. Utöver själva besparingen i rena pengar kan du få ett jämnare och behagligare inomhusklimat vilket kan råda bot på en del hälsobesvär. I rena pengar beror det på ditt nyvarande värmesystem, isoleringsgrad och var i Sverige du bor. Men rent generellt kan man räkna med en besparing på upp till 25 % enligt kalkyler som gjorts av olika sajter.

Läs mer om fördelarna och hur mycket du kan spara här.

Lösullsisolering, även känd som cellulosisolering, erbjuder flera fördelar jämfört med andra typer av isolering, såsom glasfiber eller mineralull. Här är några av de främsta fördelarna med lösullsisolering:

  1. Miljövänlig: Lösullsisolering är tillverkad av återvunnet tidningspapper och andra cellulosaavfall, vilket gör den till ett miljövänligt alternativ. Den innehåller inte skadliga kemikalier eller allergiframkallande ämnen.
  2. Högre R-värde: Lösullsisolering har vanligtvis ett högre R-värde (en mätning av isoleringens förmåga att hindra värmeflöde) jämfört med glasfiber. Det innebär att den ger bättre termisk prestanda och bidrar till att minska uppvärmnings- och kylkostnader.
  3. Brandsäkerhet: Lösullsisolering är behandlad med brandskyddsmedel, vilket gör den brandsäkrare än vissa andra isoleringsmaterial. Den har också en låg förbränningshastighet och minskar risken för att elden sprider sig.
  4. Ljudisolering: Lösullsisolering har god ljudisolering och kan minska ljudöverföring mellan rum. Detta gör den idealisk för användning i både bostäder och kommersiella byggnader.
  5. Inga luftläckor: Lösullsisolering appliceras som en lös blandning och anpassar sig väl till oregelbundna ytor och utrymmen. Det minskar risken för luftläckor och bildar en kontinuerlig isoleringsbarriär.
  6. Fuktreglering: Lösull kan absorbera och avge fukt, vilket hjälper till att reglera fuktighetsnivåerna i ett utrymme. Detta kan bidra till att förhindra mögel- och rötskador.
  7. Hållbarhet: Lösullsisolering är hållbar och kan hålla i många år utan att tappa sin isoleringsförmåga. Den kräver sällan utbyte eller underhåll.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med bidrag för lösullsisolering och snabb installation tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight