11 januari 2021

Boka in radonmätning för 2021

Att leva i ett hus som av någon anledning innehåller radon kan i längden innebära en del risker och därför kan det bli aktuellt med en radonsanering. Vi på UAMS utför radonutredning och sanering i Stockholm, Uppsala och Västerås.

Läs mer om radonmätning i Stockholm, Uppsala & Västerås

Risker med radon

Radon bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller som blir till en osynlig och luktfri gas. Det är därför svårt att identifiera radon eftersom den endast kan upptäckas genom mätning. Gasen kan exempelvis finnas i inomhusluft och i dricksvatten. Om det finns radon och radondöttrar i luften följer det med ner i luftrören och lungorna vid inandning. När radondöttrar sönderfaller avges alfastrålning som är mycket skadlig och den kan även orsaka lungcancer. På andra plats, efter tobaksrökning, är radon den vanligast orsaken till cancern. Att kontrollera halten radon i sitt hem är därför av största vikt.

Radonmätning tar reda på radonhalten

För att ta reda på om det hus som du bor i har höga halter av radon kan en radonmätning göras. En sådan mätning utförs snabbt av våra konsulter med hjälp av mätinstrument för att avgöra om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Om det visar sig att radonhalten är för hög finns det flera åtgärder som kan göras för att få ned halten. Visar det sig finnas radon finns i byggmaterialet kan man försöka förbättra ventilationen så att luftströmningen blir bättre och för med sig radongasen. Om det istället är så att radon finns i vattnet kan man använda sig av en så kallad radonavskiljare som rengör vattnet.

Med dessa radonmätningar samt med vår kunskap och erfarenhet föreslår vi åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet, som är 200 Bq/m³.

Misstänker du att ditt hem innehåller radon? Tveka inte att kontakta oss, så berättar vi närmre om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med en radonmätning eller sanering.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight