24 december 2021

Bor du i en av Sveriges 500 000 bostäder med radon? Radonmätning Stockholm

Radonmätning Stockholm

Radon är ett naturligt förekommande radioaktivt ämne som kan orsaka lungcancer. Det bildas i berggrund när grundämnet radium sönderfaller. Vid sönderfallet bildas "radondöttrar" som är de radioaktiva isotoperna av polonium, vismut och bly. Dessa atomer sätter sig på bl.a. damm som vi får i oss genom inandning. Den är osynlig och luktfri. Vissa byggmaterial, som blåbetong och en del tegel och gipsskivor kan vara källor till Radon i hushåll.

Radon som kommer in i hushållet kan komma från

  • Vattendrag
  • Hushållsvatten
  • Marken, både under och runt  huset
  • Byggnadsmaterial

Förhöjda halter av Radon kan orsaka många hälsoproblem och bedöms vara den näst vanligaste orsaken till dödsfall i cancer bland icke-rökare. Så länge nivåerna är inom gränsvärderna som är fastsatta av Strålsäkerhetsmyndigheten så finns ingen orsak att oroa sig, 200 Bq/m3

Hur vet jag om det finns radon i mitt hus?

Eftersom Radon är osynligt och luktfritt så måste man mäta med speciella instrument. Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter luft. "En Becquerel" betyder att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. När man mäter är det viktigt att inte bara mäta den aktuella halten, utan även mäta om Radon läcker in i hushållet från t.ex. jordluft. När man vet orsaken till problemet kan man hitta rätt åtgärder för att göra huset friskt igen.

oroad for radon

Lösningar på radonproblem

Beroende på var radonet kommer in i fastigheten kan olika åtgärder vara aktuella. Det kan röra sig om att ersätta radonhaltigt byggnadsmaterial. I andra fall kan ett mekaniskt ventilerat golv bli som en radonavskiljare. Ett ventilerat golv skapar en luftspalt mellan golvet och plattan under golvet och med strategiskt utplacerade ventiler så kan det råda bot på såväl radonproblem som fukt- och mögelproblem. UAMS installerar löpande ventilerade golv i flera städer runtom i Sverige, men mest i Stockholmsområdet. Du kan även ansöka om radonbidrag.

Radonmätning Stockholm

Bor du i Stockholm finns ett större urval av radontekniker att kontakta för att radonmätning. Risken är samtidigt större att råka anlita oseriösa företag. Se till att anlita SSI-godkända radonkonsulter. På UAMS har vi förutom SSI-godkända radonkonsulter, även certifiering av SEMKO Certification inom standarderna SS-EN ISO 9001:2000 och 14001:2004. Ta gärna kontakt med oss om du är bekymrad för radonhalten i din fastighet.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight