28 juli 2022

Ny EU-rapport: Så många cancerfall beror på miljögifter

Europeiska Miljöbyrån (EEA) publicerade en rapport den 26 juni som slog fast att 10 % av alla cancerfall i Europa beror på miljögifter i vår närmiljö, som till exempel asbest och radon.

Här kan du läsa om rapporten i sin helhet (på engelska)

I rapporten slås fast att de gifter vi har i miljön omkring oss har en enorm påverkan för vår. hälsa. Exponering för radon, UV-strålning, asbest men även passiv rökning och luftföroreningar har tagits med i beräkningen. Varje år insjuknar nästan tre miljoner människor och 1,3 miljoner dör, enbart inom Europeiska Unionen, av cancer.

"Att minska föreoreningarna ... skulle räcka långt för att minska cancerfallen och dödsfallen i cancer. Detta skulle vara en effektiv investering i våra medborgares välbefinnande."

Hans Bruyninckx, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån

Genom att förhindra miljögifter och förändra i vårt beteende kan många riskfaktorer, som orsakar cancer, minskas enligt rapporten.

Rapporten är unik i sitt slag då den tar med de senaste vetenskapliga rönen och luftföroreningar, radon, asbest m.m. med i beräkningen. Det är första gången EEA har undersökt och rapporterat sambandet mellan miljögifter och cancer på detta sätt.

Miljögifter som hanteras av proffs

Sambandet mellan radon och cancer

UV-strålning och radon inomhus bedöms orsaka ca 2 % av alla cancerfall och 10 % av alla lungcancerfall i EU.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radium bildas av naturligt förekommande uran i jord och berggrund. Halveringstiden för radon är relativt kort, närmare bestämt 3,8 dagar. Men det räcker dessvärre för att den ska hinna ta sig in i våra fastigheter och närmiljö. Radon kan inte upptäckas med våra sinnen, lukt, smak eller syn. Man måste mäta radon för att veta om det finns.

Här kan du läsa mer om radonsanering i Stockholm

Här kan du läsa om radon-mätning i Stockholm

Radon mäts av företaget UAMS i Stockholm och Uppsala
Radon varken syns, luktar eller smakar något utan upptäcks genom mätning.

Sambandet mellan asbest och cancer

Asbest är känt för att vara cancerframkallande, som för cancerformen mesoteliom (lungsäckscancer).

Asbest används inte längre i nykontruktion, och har inte gjort det sedan det förbjöds i slutet av 70-talet. Men mycket av det som byggdes före förbudet finns kvar i byggnader än idag. Eftersom asbest är så hållbart så har många asbesthaltiga material i blandannat isolering, Eternitplattor med mera fortsatt finnas kvar i våra byggnader än idag.

När man renoverar sitt hus eller sin bostadrätt riskerar man utsättas för asbest om man inte vet när och hur man byggt. T.ex. kan det finnas asbesthaltigt material i limmet under plastmattor och linoleumgolv som frigörs i cancerframkallande damm om man river upp detta på felaktigt sätt.

Även yrkesmän är utsatta. Beräkningar säger att ca 55–88 % av alla lungcancerfall som är yrkesrelaterade beror på asbest.

Här kan du läsa mer om asbestsanering i Stockholm

Om du har frågor om miljögifter som asbest, radon, hussvamp eller andra sjuka-hus-symtom, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Behörig Våtrum Bygg Keramik Rådet
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifiering
homeapartmentdroplighterpoopcloudcloud-checkdatabasestarflaginboxenterlicenselaptop-phoneconstructiondiamondleafpawsadunlinkmagnifierchevron-rightwarningquestion-circlecheckmark-circleframe-contractlayersfunnelhighlight